Úvod do stylistiky

Styl = sloh - cílevědomý výběr jazykových prostředků; záměrem je vytvořit komun. projev, ten musí být slohově vytříbený a adresát jej musí bez obtíží pochopit.
Stylistika - Disciplína na pomezí jazykovědy a literární vědy. Zabývá se zákonitostmi výstavby jazykového projevu z hlediska záměru autora i účinku na adresáta.
Stylistický – týkající se stylistiky – například stylistické pojmy, bádání
Stylový – týká se slohu nebo souvisí s výstavbou nebo vnímání textu – stylová výstavba textu, stylová norma
Stylizační – týkající se konkrétní formulace textu – stylizační nedostatky, chyby, obraty
Stylizovaný – zformulovaný – dobře stylizovaný dopis

Jazykové prostředky textové výstavby

Lexikální – slova a slovní spojení
Morfologické – tvary slov
Syntaktické – větná výstavba textu
Fonetické – např. melodie věty

Uspořádáním těchto prostředků se utváří kompozice textu - výběr jazykových prostředků, jejich uspořádání do vět a odstavců.

Slohotvorní činitelé

Subjektivní

 • vzdělání autora
 • jeho věk
 • talent autora
 • jeho znalosti tématu
 • jeho vlastnosti a motivovanost

Objektivní

 • Za jakým účelem je dílo napsáno – prostá informace, nebo odborné téma; přesvědčení pro určitou myšlenku, nebo úřední dopis?
 • styl projevu
 • adresát projevu – míra poučení o daném tématu
 • forma projevu – psaný, nebo mluvený; monolog, nebo dialog
 • připravenost projevu
 • komunikační situace

Slohový projev

 • Slohový projev by měl být kultivovaný,
 • vytříbený,
 • přehledný – správně zvolená kompozice, návaznost myšlenková i jazyková,
 • výstižný – správný výběr slovní zásoby,
 • jasný a srozumitelný – správná volba prostředkůPřidal: jenikkozak 5. 9. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 211
Zhlédnuto: 8742 krát