Funkční styly

Styl prostěsdělovací

 • Používá se k výměně informací běžného rázu
 • do mluveného projevu pronikají nespisovné jazykové prostředky
 • mluvené i psané útvary
 • představování, omluva, blahopřání, vyjádření soustrasti, běžná komunikace, kuchařské recepty, běžný proslov, vypravování, osobní dopisy

Styl publicistický

 • Má přesvědčovací funkci
 • noviny, časopisy, média
 • útvary mluvené i psané
 • některé útvary jsou čistě publicistické (zprávy, noviny, televize), některé na pomezí stylu publicistického a uměleckého (fejeton, umělecká reportáž)

Styl odborný

 • Informace o odborném problému na jisté úrovni
 • výklad, přednáška, v tematicky zaměřených časopisech
 • populárně naučné texty – určené i neodborníkům (National Geographic, 100+1)
 • esej – na pomezí odborného uměleckého a publicistického stylu

Styl administrativní

 • Psané projevy
 • Předtištěné formuláře, poukázky, úřední dopisy, žádosti, objednávky, smlouvy, závěti, návrhy žalob

Styl umělecký

 • Jazykový projev s estetickým účinkem
 • Díla beletrická včetně poezie
 • Řada textů určena k mluvené reprodukci
 • Umělecké útvary existovaly ještě před vznikem písma v ústním podáníPřidal: jenikkozak 5. 9. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 140
Zhlédnuto: 15864 krát