Administrativní styl

- jednací styl

- forma: převážně písemná, používají se formuláře, které se vyplňují

- jazyk: neutrální, termíny, zhuštěné vyjadřování, zkratky, ustálené formulace

útvary :
úřední dopis - prostředek dorozumívání s úřady, institucemi; ustálené formulace, sdělení: stručné, věcné, jasně formulované
obchodní dopis: vlevo nahoře adresa odesílatele, pod tím adresát, místo a datum, vlastní sdělení, zdůvodnění, poděkování, pozdrav, podpis
žádost - forma úředního dopisu, požadavek, prosba
objednávka - kolik kusů, velikost, způsob platby, způsob vyzvednutí
plná moc - jméno, rodné číslo, bydliště, zmocnění jiné osoby k úkonu, zastoupení
životopis - dříve ve větách, dnes v heslech, stručné, důležité informace

- podává se k: přihláška ke studiu, žádost o zaměstnání

- výstavba: nadpis + účel; jméno a příjmení, datum a místo narození, trvalé bydliště; pracovní zařazení; místo posledního působiště; vzdělání (v kterých letech); zdravotní stav; zájmy a další informace vztahující se k práci

i biografie, deníky, posudkyPřidal: N!k@ 12. 5. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 178
Zhlédnuto: 9504 krát