< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Styl prostě sdělovacíSlohové útvary 26.03Sloh

Vypravování

 • Útvar slohového postupu vyprávěcího
 • Používá se v běžných hovorech
 • Referuje o události, o vlastním zážitku, nebo o zážitku někoho jiného; korespondence, umělecká literatura (základ epických děl – pověst, povídka, román), publicistika (součást fejetonu, reportáže), odborná literatura (životopis, vědecká práce)
 • Podstata:
  • děj (vylíčený tak, aby si jej čtenář mohl představit)
  • časová posloupnost
  • zápletka – důležitá
 • Vypravování
  • názorné
  • živé
  • zajímavé
  • růžné napětí
 • Kompozice – hlavně postup vyprávěcí, někdy je součástí charakteristika, úvaha
 • Osnova:
  • I. seznámení s dějem, postavami, vystižení prostřední, naznačení základní situace
   II. a) zápletka, stupňování napětí
   b) konflikt, vyvrcholení
   III. zobecnění, vyvození poučení
  • Nepsat slova „úvod“, „vlastní děj“, „závěr“
  • Počáteční písmeno je velké
  • Počet odstavců se má rovnat počtu bodů v osnově
 • Přímá řeč – při vrcholení zápletky (napětí – přímá řeč, krátké věty…)
  • Na vlastním řádku
  • V uvozovkách
 • Základní čas – čas minulý, při zápletce se používá čas přítomný
 • Styl – chronologický, méně často retrospektivní a rámcový
 • Někde je možno odbočit od základní dějové linie – zpomalení vyprávění, zvýšení napětí.
 • Postup – základní vyprávěcí, občas popisný, při popisu prostředí se používá subjektivní popis
 • Pozor na sklouznutí k jinému slohovému postupu.
 • Různorodá slovesa dějová
 • Personifikace
 • Dějový popis – bez zápletky
 • Charakteristika – přímá; nepřímá – vyplývá z jednání postavy
 • Výkladový postup – vysvětlivky
 • Formy – ich-forma – v 1. osobě č. jedn.; er-forma – ve 3. osobě jednotného čísla.
 • Jazyk – dají se využít všechny vrstvy, kromě nespisovných prostředků (ty se používají jen občas v přímé řeči – zapisují se do uvozovek)
  • Slova citově zabarvena
  • Dějová slovesa (vyvarovat se „mít“, „jsem“)
  • Přirovnání
 • Vyvarovat se příliš dlouhým souvětím.Přidal: jenikkozak 31. 8. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 239
Zhlédnuto: 23367 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Styl prostě sdělovacíSlohové útvary 26.03Sloh