Slohové útvary 26.03

Slohové útvary


Odborný popis:
-založen na cílevědomém pozorování
-podává informace o různých vlastnostech jevů
-bývá podrobný
-měl by být systematický
-může být doplněn nákresem/schématem
-používá se postup výkladový a popisný
-může být popis pracovního postupu např.: příprava chemické sloučeniny -nejdůležitější je zachovat jednotlivé pořadí
-popisuje činnost, může být i návod: praktický cíl, jedná se o poučení
např.:jak ušít kalhoty, recepty kuchařské

Referát:
-informuje o aktualitách/stavu/historie odborného výzkumu
-častěji = forma mluvená, může být i psaná
-začíná se většinou oslovením
-může následovat odborná diskuse

Výklad:
-zaznamenává a vysvětluje vnitřní souvislosti a vztahy/podmínky vzniku/trvání jevu a jeho následků
-cílem = odborné poučení
-nejčastější útvar učebnic a odborných publikací/časopisů
-jsou 2 metody výkladu:
1.) deduktivní
-začíná se s obecnými znalostmi k zobecnění něčeho konkrétnějšího
2.) induktivní
-od konkrétního jevu k vyvození obecného závěru
-ve výkladech se setkáváme s srovnávání a objasňovaní vnitřních vztahů
-nejčastější je forma psaná
-mluvená forma je přednáška

Úvaha:
-patří do odb. stylu protože vychází z vědeckých poznatků
-nejedná se o odhalení nových skutečností ale jevy posuzujeme podle úhlu pohledu
-s odb. úvahou se setkáváme např. na začátku diplomních prací kde autor píše o svém postoji k problému
-do úvahy můžeme řadit i
1.) kritiku:
-úvaha která hodnotí, posuzuje, a vytýká nedostatky
-vyzdvihuje spol. závažné jevy
-postupuje od konkrétního faktu k vyvození obecných závěrů a po případě poučení
2.) recenze:
-hodnocení vědeckého díla, obzvláště nového, zhuštěná úvaha
3.) aforismus:
-stručná průpovídka
-může mít satirický nádech
-často 1 věta
4.) přísloví:
-lidová moudrost spuštěná do 1 věty
-společné znaky úvahy a výkladu:
1.) práce z fakty
2.) příčinné vztahy mezi fakty
3.) hodnocení
-úvaha nerozebírá fakta, jen přemýšlí a hodnotí
-nechce poučovat
-subjektivita názorů
-pestřejší a obraznější jazyk

Esej:
-úvaha na odborné téma
-autorovo popření stojí u úvahy
-nejde o vyčerpávajících informacích ke sdělení ale vyžaduje hluboké odb. znalosti v oboru
-odůvodnit názor fatkami
-po jazykové stránce mohou být velké nároky
*známý český esejista: František Xaver ŠaldaPřidal: kamomille 26. 3. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 313
Zhlédnuto: 18097 krát