< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Vývojová determinaceVnímáníZáklady společenských věd

Čití

Poznávací procesy

- pro zdravý psychický vývoj potřebuje člověk lidskou společnost, poznat prostředí, utváří si o něm představy, zaujímá k němu citový vztah, učí se jednat, řídit svoje chování, využívá zkušeností

čití


- nejjednodušší proces
- výsledkem - počitek - odraz jedné vlastnosti věci nebo jevu v receptorech (smyslech, analyzátorech) člověka
- více počitků najednou, psychologie je odděluje
- všechny podněty nevyvolávají počitky, musí mít určitou intenzitu - počitkový práh (horní a dolní)
- ostatní - podprahové a nadprahové (může se změnit např. na bolest)
- práh - individuální, různá schopnost rozlišit rozdíly v počitcích - rozdílový podnětový práh - smyslová citlivost (dá se nacvičit)
- absolutní smyslová citlivost - schopnost rozlišit velmi malé rozdíly v počitcích (např. absolutní sluch), s přibývajícím věkem se zhoršuje
- indispozice - nemoc, omamné látky, dlouhé působení podnětu - smysly se adaptují (vůně, teplá voda, sladká chuť)
- zákon kontrastu - při náhle změně intenzity podnětu ji vnímáme nesprávně (silněji nebo slaběji)

druhy počitků

a) zrakový
- podnět - elektromagnetické vlny
- receptor - oko
- poruchy zraku - ve vnímání barev (barvoslepost, daltonismus), šeroslepost, krátkozrakost, dalekozrakost, slepota
b) sluchový
- podnět - zvukové vlny, vnímáme určitou frekvenci, nižší - infrazvuk, vyšší - ultrazvuk
- receptor - ucho
- tóny - pravidelné chvění
- hřmoty - vrzání, praskání, bouchání...
- vnímáme výšku, sílu, délku, barvu tónu, hlubší hlasy většinou příjemnější
- poruchy - nedoslýchavost, hluchota (vrozená nebo získaná, problémy s řečí), časté záněty ucha, hlučné prostředí - snížená rozlišovací citlivost x hudební sluch, absolutní sluch
c) čichový
- podnět - částice usazující se na nosní sliznici
- vůně
- zápachy
- individuální vnímání, vůně - kořenné, květinové, ovocné, silicové, hnilobné
- snížená citlivost - rýma
d) chuťový
- podnět - chemické látky v ústech
- receptor - chuťové pohárky na jazyku
- chutě - sladká, slaná, hořká kyselá + varianty
- poruchy - snížená citlivost - při nemoci, spálení
- degustátoři - ochutnávači
e) tepelný
- podnět - teplota vzduchu nebo předmětů
- receptor - tělíska na povrchu těla, pro chlad - Krausova tělíska (6x více), pro teplo - Ruffiniho
- práh - od -12 °C do 45 °C - individuální
- pod- a nadprahové - bolest, nad 60 °C - palčivá bolest
- vnímáme teplotu vlastního těla
f) tlakový (dotykový)
- podnět - mechanické působení předmětů nebo vzduchu na povrch těla
- Meissnerova tělíska - nervová zakončení nervových buněk v kůži, při dosažení určité síly, různě citlivá - konečky prstů hodně
- dotyk - ostrý, tupý, měkký, tvrdý, hladký, drsný, vlhký, suchý
g) počitek polohy a rovnováhy
- podnět - změna polohy (rychlá, po dlouhé době)
- receptor - vnitřní ucho
- poruchy - omamné látky
h) počitek pohybu
- podnět - napínání a uvolňování svalů a šlach
- receptor - nervová zakončení ve svalech, šlachách
i) bolest
- podnět - různé, pod- a nadprahové, porucha činnosti vnitřních orgánů, prudká změna polohy a rovnováhy, nadměrné svalové napětí
- receptor - nervová zakončení na povrchu těla, sliznice vnitřních orgánů - více než milion
- práh bolestivosti - individuální, s věkem - smyslová otupělost
- druhy bolesti - prudká, palčivá, tupá, bodavá, ostrá, slabá, silná, krátká, dlouhodobáPřidal: Aleinad 30. 7. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 521
Zhlédnuto: 5656 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Vývojová determinaceVnímáníZáklady společenských věd