< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Sociální determinaceČitíZáklady společenských věd

Vývojová determinace


- fylogenese - vývoj psychiky v průběhu historie
- ontogenese - vývoj psychiky v průběhu života jedince

- socializace - začlenění do společnosti, role
- individualizace - vývoj osobnosti, jedinečnost, systém hodnot (pod vlivem výchovy a společnosti), osamostatňování, vznik a zánik vlastností

činitelé ontogeneze

 biologičtí činitelé - vrozené

▪ vlohy, dispozice - rychlejší postup
▪ zralost - připravenost pro určitou činnost, projevuje se růst organismu

 sociální činitelé

▪ rodina - první sociální prostředí, základ osobnosti, význam - citová vazba, napodobování, jistota, bezpečí, hmotné zajištění
▪ škola - zprostředkovatel znalostí a zkušeností lidstva, připravuje na povolání
▪ ostatní - zájmové organizace, kamarádi

 vlastní aktivita jedince - sebevýchova, sebepoznání, sebevzdělávání

zákonitosti ontogenetického vývoje

- probíhá nepřetržitě a neustále se mění (existence, kvalita, charakter procesů)
- nerovnoměrnost vývoje - různá rychlost, fylogeneticky se zrychluje - dříve puberta
- stadiálnost - vývoj je postupný, typická období, fáze nejdou vynechat, většinou ani dohnat
- harmoničnost - pro dobrý vývoj - působení vlivů ve správný čas, v rovnováze

vývojová stádia

1) prenatální období

▪ početí - porod
▪ začíná fyzický a psychický vývoj
▪ 2. měsíc - embryo, do 6. týdne miniinterrupce, do 12. týdne interrupce (poté jen ze zdravotních důvodů)
▪ plod reaguje na bolest, dotyk, světlo, zvuky, psychiku matky
▪ končí porodem, náročné pro matku i dítě, vhodné se připravit
▪ na dítě zapůsobí zvuky, světlo, začíná používat plíce, sací reflex

2) novorozenecké období

▪ porod až 1 měsíc
▪ smysl - čich, nejhorší - zrak (vývoj v šestinedělí)
▪ komunikace - pláč
▪ laktační psychóza - žena má deprese, necítí vztah k dítěti, obavy, není schopná se o dítě postarat

3) kojenecké období

▪ 1 měsíc - 1 rok
▪ velká rychlost vývoje
▪ dítě se usmívá, navazuje kontakt, reaguje
▪ 3. - 4. měsíc - hračka - ruce, 4. měsíc - přetočí se, 5. měsíc - uchopuje předměty, mění polohu, 6. měsíc - plazí se, 7. měsíc - období citového předělu, potřebuje citové pouto, 9. - 10. měsíc - stojí, chodí okolo předmětů, padá, 1 rok - začíná mluvit (jednoduchá slova), hygienické návyky

4) batolecí období

▪ 1 - 3 roky
▪ odpoutává se od matky - biologicky, psychicky
▪ potřebuje dostatek podnětů, je pohyblivé, aktivní, určitá pravidla (rodiče si nesmí protiřečit)
▪ 1,5 roku - sebeuvědomění, hravost, opakuje, opravuje
▪ 1,5 - 3 roky - období vzdoru, prosazuje se, hravá činnost, otázky

5) předškolní věk

▪ 3 - 6 let
▪ období fantazie, pohádky, vymýšlení si - někdy nelze považovat za lhaní, zvědavost
▪ školka, navazování vztahů, neudrží pozornost, hodně podnětů
▪ někdo špatně snáší kolektiv, časté nemoci
▪ nemají se strašit - bourá se pocit jistoty

6) mladší školní věk

▪ 6 - 11 let
▪ škola - povinnosti, posuzuje se školní zralost - zápis, dívky zralejší
▪ rozvoj zálib, rozdělení rolí ve třídě, složitější hry s pravidly
▪ citlivé na hodnocení, důležitá pochvala

7) puberta (pubescence)

▪ 11 - 15 let
▪ individuální
▪ hormony - fyzické i psychické projevy, vyvíjí se pohlavní znaky
▪ zájem o druhé (nebo stejné) pohlaví, o sex, první milostné zkušenosti, nová přátelství
▪ náladovost, sebepodceňování, kritizování, konfrontace, tvorba životních názorů a hodnot
▪ potřeba uznání, vyslechnutí, disfunkční rodiny - problémy

8) adolescence

▪ 15 - 20 let
▪ člověk je fyzicky nejkrásnější (to je subjektivní)
▪ bere život do vlastních rukou, důležitá rozhodnutí
▪ kopíruje rodinné prostředí nebo se snaží o opak
▪ střední škola - problémy v kolektivu, problematický přechod ze ZŠ (deprese, anorexie)
▪ globální problémy, smysl života
▪ přebírá zodpovědnost, cíle

9) dospělý věk - 20 - 60 let

a) mladší dospělý věk - 20 - 30 let
▪ profesní zařazení, kariéra, plány, trvalé vztahy, rodina (někdy se odsouvá kvůli kariéře)
▪ rodičovství - velká změna, rozpady manželství
b) střední dospělý věk - 30 - 45 let
▪ stabilita - tělesné a duševní výkony, život v plném proudu, většinou rodina
▪ 30. rok - vrchol výkonnosti
▪ stoupá uplatnění - zkušenosti, citově vyrovnanější
▪ krize středního věku - kolem 40, jako v dospívání - smysl života, hodnotí minulost, stereotyp, nespokojenost, deziluze, poslední šance, jak něco změnit, vrátit se k ideálům, často radikální řešení - nové vztahy, reorganizace života, rozvody
▪ zdravotní problémy - stres, přepracovanost, špatný životní styl
c) starší dospělý věk - 45 - 65
▪ útlum životních pochodů, méně energie, potřeba více odpočinku, změny v organismu
▪ klimakterium - ženy - přestává menstruace, hormony - nespavost, nervozita, náladovost, návaly horka, pocení, bolesti hlavy, nechuť k sexu, tloustnutí, důležitý pohyb
▪ muži - pokles sexuální výkonnosti, problémy s erekcí, někdo se snaží dohnat mládí - ženy, motorky (působí směšně), zdravá strava, pohyb
▪ vážné zdravotní problémy - infarkty, mozkové příhody, cukrovka, cholesterol
▪ příprava na odchod do důchodu - někdo žije prací, někdo se těší, ohlédnutí za životem

10) stáří

▪ 65 let - smrt
▪ věda o stáří - gerontologie, nemoci typické pro staré lidi - geriatrie
▪ odchod do důchodu, podle chování ke starým lidem - úroveň společnosti
▪ změny v organismu - pokles schopností a výkonnosti
▪ zhoršuje se smyslová citlivost, paměť (krátkodobá), příběhy s dětství a mládí, náladovost, plačtivost, dětinskost, vzteklost, umíněnost
▪ mění se vztahy k okolí - problémy, stěžují si, pomlouvají, někdy nepřejícní
▪ osamělost - seriály, umírá životní partner - šok
▪ zdraví - pohybové problémy - omezující, srdce, tlak, cukrovka, zuby, bolesti
▪ finanční problémy, měly by se o ně starat děti, život by měl být důstojný
▪ klid, zájmy, univerzita třetího věku
▪ ústavy - domovy důchodců, pečovatelská služba, LDN, hospice
▪ otázka smrti - lépe se vyrovnají spokojení, nespokojení na život lpí

Přidal: Aleinad 29. 7. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 812
Zhlédnuto: 5275 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Sociální determinaceČitíZáklady společenských věd