< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Teorie právaObčanské právoZáklady společenských věd

Rodinné právo

 • upravuje vztahy mezi manželi, mezi rodiči a dětmi, dalšími blízkými příbuznými, vztahy při náhradní výchově dětí
 • mezi účastníky jsou silné citové vazby, normy mají etický charakter, blíží se k morálním normám
 • princip solidarity – členové rodiny jsou povinni si pomáhat, podle svých možností usilovat o úroveň rodiny
 • patří do soukromého práva, ale státní orgány mohou zasahovat z vlastní iniciativy v zájmu nezletilých dětí – zájem státu
 • hlavní pramen – zákon o rodině, zákon o pěstounské péči
manželství
 • životní společenství muže a ženy vzniklé zákonným způsobem
 • zákonný způsob – civilní nebo církevní sňatek
 • civilní – na úřadě, venku, musí být přítomen zástupce státu a dva svědci
 • církevní – u státem uznávané církve
 • oba sňatky mají stejnou platnost (dříve byly nutné oba)
 • uzavření manželství se zapisuje do matriky
 • podmínky – dobrovolné, znalost zdravotního stavu, další závažné skutečnosti, které příjmení budou užívat oni a děti
 • překážky – bigamie, nezletilost (pod 18 let) – výjimky (od 16, žádá o zplnoletnění u soudu), duševní choroby (omezení k právním úkonům, výjimky), příbuzenství – nelze mezi sourozenci a rodiči a dětmi – týká se i adoptivních sourozenců
 • manželství může být prokázáno za neplatné, nebo se odstraní překážka
manželé
 • stejná práva a povinnosti
 • společně rozhodují, v důležitých otázkách může rozhodnout soud
 • v běžných záležitostech se zastupují
 • vzniká bezpodílové spoluvlastnictví majetku nabytého během manželství
 • vyživovací povinnosti – nezaměstnaná žena má nárok, aby byly její potřeby uspokojeny – peníze od muže, může dát žádost k soudu, i pokud nejsou manželé, ale přítel je otec dítěte
 • nevěra – za otce je považován manžel, do 300 dnů po rozvodu – pokud není uvedeno jinak, se zápisem někoho jiného jako otce musí souhlasit oba, požaduje se prokázání otcovství
zánik manželství
 • smrt
 • prohlášení za mrtvého
 • rozhodnutí soudu o ukončení
 • rozvod
  • není na něj právní nárok, rozhodne soud, přihlíží se k zájmu dětí
  • neurčuje se viník, soud odůvodní příčiny, určí, kdo se bude starat o děti, forma péče, rozdělení majetku
  • dohoda – může proběhnout relativně v klidu
  • problém – péče o děti, forma péče, např. střídavá péče
  • výživné – platí rodič, který dítě nemá v soustavné péči, podle výše platu, na návrh opatrovníka se může měnit, i v případě, že nejsou manželé – vyživovací povinnost
  • děti mají také vyživovací povinnost – vůči rodičům
  • kolizní opatrovník – hájí zájmy dítěte, pokud se rodiče nestarají
náhradní výchova dětí
 • týká se dětí, o které se rodiče z různých důvodu nestarají, stará se stát
 • umisťují se do rodin vhodných fyzických osob, do církevních zařízení
 • nejlepší forma – blíží se rodinné formě
 • adopce (osvojení)
  • přijetí cizího dítěte za vlastní – obě strany - veškerá práva a povinnosti
  • musí splnit přísné podmínky – psychologické, sociologické testy, dlouho sledováni, nemají žádné finanční výhody, výhoda - manželský pár
  • lze adoptovat právně volné děti – rodiče dali souhlas k adopci, neprojevují trvalý zájem – umístěné v dětském domově – soud zbaví rodiče rodičovských práv, pokud rodiče děti týrají, vedou k protispolečenské činnosti
  • dětí je málo – starší děti, romského původu, s handicapem; poptávka je přesně opačná
 • pěstounská péče
  • je dočasná, stát dohlíží na péči, finančně ohodnoceno
  • rozhoduje o ní soud, končí v 18 letech
  • děti mají rodiče – nemohou být adoptovány, rodiče je nevychovávají
  • nemění se u ní jméno dítěte ani příbuzenské vztahy
  • sourozenecké páry – vazby jsou zachovány, pro psychiku lepší – zvlášť když je větší věkový rozdíl
  • často si berou do péče i handicapované děti - psychické trauma, potřebují osobní péči, individuální zacházení, fyzické handicapy, poruchy učení
  • základy rodinných vazeb - děti vědí, jak to funguje v rodině, běžný život rodiny – domácí práce, finance, cestování, mohou napodobovat – velká výhoda, v ústavu toto nikdy nezískají, chybí tam osobní pouto
  • možnost péči ukončit – zlepšení stavu, změní se situace rodičů, chtějí dítě zpátky
  • pěstounem může být i jednotlivec
  • pěstoun rozhoduje o běžných záležitostech, o závažných věcech musí mít souhlas rodičů
 • SOS vesničky
  • u nás jsou tři – systém rodinných domů
  • v každém domě – profesionální matka – projde složitým výběrem, v domě se stará o několik dětí
  • systém vznikl po WW2 v Rakousku – mnoho válečných sirotků
  • pobočky v Evropě dohlíží na činnost
  • nový návrh – aby tu pracoval pár, ne jen žena - riziko sporů, disharmonie
 • dětské domovy
  • od 3 do 18 let (pro mladší – kojenecké ústavy)
  • děti, o které se rodiče nemohou, nechtějí starat, byly rodičům odebrány, sirotci
  • v ČR je jich mnoho
  • velká slabina – děti jsou tam do 18 let, neumějí si v životě poradit s běžnými věcmi, pasivní způsob života nebo kriminalita, hůř navazují kontakty
  • projekty – Domy na půli cesty – ubytovna, vychovatelPřidal: Aleinad 19. 1. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 698
Zhlédnuto: 5222 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Teorie právaObčanské právoZáklady společenských věd