< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Proletářská poezieVítězslav NezvalLiteratura

Poetismus a surrealismus

Poetismus

 • Wolkerovou smrtí období proletářské poezie slábne a pomalu se ztrácí z literární scény
 • Objevuje se poetismus – 2. pol. 20. let
 • Avantgardní skupina poetistů – střediskem byl Devětsil – zahrnovala přední představitele literatury, divadla, architektury a výtvarného umění
 • Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert, Konstantin Biebl
 • Pojem poetismus se objevil v roce 1924 – Karel Teige vytvořil stať pod názvem Poetismus – tato stať byla poprvé uveřejněna v brněnském časopisu Host
 • 1828 vznikl Manifest poetismu – uveřejněn v 9. čísle Revue Devětsil – autoři Karel Teige a Vítězslav Nezval
 • poezie citová, poezie štěstí, mizí tragično
 • rozšiřují se hranice uměleckého myšlení
 • objevují se tu nová témata, nové tvůrčí postupy
 • objevuje se výhradně v Čechách
 • objevuje se tu polytematická báseň
 • prostředníkem mezi francouzskou avantgardní poezií a českou poválečnou generací byl Karel Čapek – vytvořil antalogii Francouzská poezie nové doby – druhé vydání 1936 – napsal k tomu předmluvu Vítězslav Nezval – Průvodce mladých básníků
 • projevuje se tu krize konce 20. let - sociální nejistoty, radostný pocit byl vystřídán pocitem tragična

Surrealismus

 • pražská surrealistická skupina byla vytvořena roku 1934
 • poprvé vystoupila na veřejnost v květnu 34 v síni Mánesu - Nezval a Teige veřejně ohlásili, že poetismus přechází v surrealismus
 • surrealismus = nadrealismus
 • literární a umělecký směr – spontánně bez rozumové kontroly vypovídá o tom, co se děje v podvědomí člověka
 • automatický text – autorovy dojmy, myšlenky, představy
 • surrealisté odmítali v umění logiku, chtěli plně osvobodit lidskou fantazii

 • bezprostředně vyjadřovali svoje dojmy, pocity, nálady
 • odmítali pravidelný rytmus a rým
 • za zakladatele surrealismu se považuje André Breton – v roce 1920 vytvořil knihu Magnetická pole – první surrealistický text
 • k surrealismu se hlásil i Tristan Tzara, Paul Eluard, Louis Aragon
 • Nezval podnikl cestu do Francie, kde se seznámil s Bretonem a Eluardem – odtud vytěžil téma pro sbírku Sbohem a šáteček, která už byla poznamenána surrealistickým vlivem
 • Pražská surrealistická skupina rozvíjela svou činnost do roku 1938, kdy se po Nezvalově odchodu rozpadla
 • Některé pozitivní hodnoty surrealismu přežily i válečné období, dokonce přežily až do 60. - 70. let – surrealismus se objevuje v umění koláže Jiřího Koláře, plastiky a obrazy Mikuláše Medka
 • Za 2. světové války mladší skupina surrealistů – skupina Ra – vydávali sborníky

VÍTÌZSLAV NEZVAL

 • 1900 - 1958
 • jedna z největších osobností české avantgardy
 • narodil se v Biskoupkách
 • syn ředitele
 • v mládí vyrůstal na venkově, s velkoměstským životem se setkal až v Brně, kde krátce studoval práva
 • od roku 1920 pobýval v Praze
 • říká, že je Praha zázračné město stvořené pro poezii
 • básnická sbírka: Praha s prsty deště
 • esej: Pražský chodec
 • v Praze studoval filosofii, přechodně dramaturgicky působil v Osvobozeném divadle, jinak žil volně jako spisovatel z povolání
 • po roce 1945 zastával různé oficiální funkce
 • umírá roku 1958
 • básnická kniha: Most
  • první sbírka
  • vzpomíná na mládí, na středoškolská studia
  • objevují se tu dojmy z rodného moravského venkova
  • báseň: Podzim
 • 1922 se stal členem Devětsilu
 • poetismus:
  • 1922 – sbírka: Podivuhodný kouzelník
   • básně vycházely nejprve ve sborníku Devětsil
   • básnická autoportrét
  • 1924 – sbírka: Pantomima
   • programový manifest poetismu
   • soubor krátkých prozaických textů a krátkých básní
   • pohrává si s jazykem – jazykové hříčky
   • básnické texty
   • součástí je cyklus: Abeceda - básně vznikaly bez předběžného plánu na základě obrazotvornosti, sluchové nebo zrakové, většina čtyřverší, „hra se slovy“
   • sbírka „Akrobat"
   • sbírka „Dobrodružství noci a vějíře"
   • „Hra v kostky“
   • básnický soubor „Básně noci“ – báseň „Edison“ – jedna z nejvýznamnějších básní českého poetismu, polytematická báseň, vznikla k 80. výročí Edisonových narozenin; 1. zpěv: Básník se toulá Prahou a cestou na mostě přes Vltavu potká hazardního hráče, který se chce zabít. Je to však pouze jeho představa, se kterou rozmlouvá. Ta ho doprovází domů a básník otevírá noviny, kde se dozví o Edisonovi; báseň je psaná bez interpunkce, výjimkou jsou otazníky a vykřičníky, anafora – piják, refrén - „Bylo tu však něco těžkého co drtí, smutek stesk a úzkost z život a smrti.“, pesimismus, smutek, častá přirovnání – „Naše životy jsou truchlivé jak pláč“, obměny refrénu ve verších, pravidelný rým, pesonifikace, inverze – „Z hradčanského dómu bilo dvanáct právě“, na konci se refrén změní v optimistickou verzi – „Bylo tu však něco krásného co drtí, odvaha a radost z života a smrti.“ nepravidelné sloky, polytematická báseň.Přidal: Werii 17. 12. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 638
Zhlédnuto: 16606 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Proletářská poezieVítězslav NezvalLiteratura