< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Poetismus a surrealismusJaroslav Seifert Literatura

Vítězslav Nezval

 • sbírka "Most"
  • vzpomíná na mládí, na středoškolská studia
  • dojmy z moravského venkova
  • báseň "Podzim"
 • 1922 – sbírka "Podivuhodný kouzelník"
  • básně vycházely nejprve ve sborníku Devětsil
 • sbírka „Pantomima“
  • cyklus „Abeceda“ - básně vznikají na základě obrazotvornosti, volné asociace
  • báseň „A“

  • „A nazváno buď prostou chatrčí,
   ó palmy, přeneste svůj rovník nad Vltavu
   šnek má prostý dům, z nějž růžky vystrčí
   a člověk neví, kam by složil hlavu!"

 • sbírka „Dobrodružství noci a vějíře“
 • sbírka „Hra v kostky“
 • sbírka „Básně noci“
  • „Podivuhodný kouzelník“
  • „Akrobat“
  • báseň „Edison“ (1927)

„Edison“

 • 1. zpěv
  • polytématická báseň
  • sdružený, pravidelný verš, bez interpunkce
  • atmosférické, melancholické
  • pocity hazardního hráče a alkoholika
  • metafory, anafora, personifikace, inverze
  • opakuje se refrén - „Bylo tu však něco těžkého co drtí...“
  • vnitřní rozpory – intelektuál x hazardní hráč
  • na konci – optimismus - „odvaha a radost“
  • hráč jde o půlnoci z herny domů, přes most Legií, uvažoval o sebevraždě skokem z mostu, druhé já – sám básník, uvědomil si, že se dal na špatnou cestu, vrátil se ke svým knihám, inispiroval ho úspěšný Edison
 • 2. zpěv
  • ze života Edisona – narodil se v Kanadě po smrti svého otce, melancholie, nostalgie, o Edisonově otci, jeho dětství, konfrontuje své dětství s Edisonovým
  • Edisonův otec se rád toulal, poznal, že hrubce člověk najde ve všech oblastech, zřejmě zemřel někde na cestách, básník byl v dětství vážnější než ostatní děti, od malička měl rád knihy a chemické pokusy
  • Edison – také snil o cestách při pokusech ve své primitivní laboratoři, prodával noviny, odcestoval do New Yorku, nejdříve pil, hrál karty
  • výčet – enumerace
 • 3. zpěv
  • Edisonově pobytu v New Yorku, fascinuje ho atmosféra velkoměsta
  • nostalgie po něčem, co skončilo, potřebuje mít znovu novou „mánii“, nový cíl, z vědy je nadšený, žije svými pokusy a výzkumem
  • v laboratoři vytvořil žárovku (básník vynález pojmenovává mnoha poetickými způsoby)
  • anafora, metafora, personifikace, přirovnání
 • 4. zpěv
  • melancholie a nostalgie
  • čas nejde vzít zpátky, člověk neustále směřuje vpřed, neustále se objevují nové vynálezy a je mnoho lidí, kteří usilují o něco velkého, ale jen několik z nich se opravdu výrazně zapíše do historie
  • sláva je pomíjivá, všude je velká konkurence, člověk by se měl dále snažit, i když už něčeho dosáhl
  • stáří – čas plyne moc rychle
  • anafora, metafora, personifikace
 • 5. zpěv
  • poslední zpěv, závěr, rozloučení, návratová konstrukce (do 1. zpěvu)
  • protiklady – den x noc, stíny x světlo
  • básník pozoruje ztichlé noční okolí, všechny „stíny“
  • vše se zase vrací, zdánlivě ve stejné podobě, ale přesto už jiné
  • vzpomíná na všechny krásy života a loučí se s nimi

  • „na shledanou sbohem na shledanou sbohem
   na shledanou dobrou noc a dobrý den
   dobrou noc
   sladký sen“
 • v době vzniku básně Edison ještě žil, zemřel na podzim 1931
 • Nezval napsal „Signál času“ - smuteční obřad za Edisona, považována za dovětek pětidílné skladby z roku 1927, podobný začátek jako každý zpěv „Edisona“, refrén v různých variacích
 • autor chtěl vytvořit víc než jen epilog, měl to být nový pohled na tuto osobnost, na konec jeho života
tvorba ve 30. letech
 • v první polovině – sbírky „Pět prstů“
 • „Zpáteční lístek“
 • „Sbohem a šáteček“ - pobyt ve Francii, pocit štěstí, cesta domů
surrealistická tvorba - od roku 1934
 • první surrealistická sbírka - „Žena v množném čísle“
  • fantasie, obrazotvornost, řazení subjektivních představ, střídání úhlů pohledu
  • litanické básně – druh modlitby s prosbami a osloveními, báseň „Litanie“ - bez interpunkce, různě dlouhé verše
 • sbírka „Praha s prsty deště“
  • krása velkoměsta, střídání úhlů pohledu, prolínají se časové roviny
  • bez interpunkce, každý verš začíná novým písmenemv
  • verš začíná slovy „s prsty“
 • sbírka „Absolutní hrobař“ - o fašismu
 • „52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida“
  • nejprve vycházely v Lidových novinách, autorství odhalil Karel Čapek na základě analýzy Nezvalova stylu
  • sociální poezie, pohled studenta – nezaměstnaného člověka, vidí společenskou krizi, nezaměstnanost, nebezpečí fašismu
  • většina básní – podoba francouzské Villonské balady
tvorba konce 30. let a za okupace
 • základní motiv – vztah k matce, rodné zemi, domovu
 • 1938 – sbírka „Matka naděje“ - lásku k matce ztotožňuje s láskou k domovu, k ohrožené vlasti, obavy o osud národa, o život těžce nemocné matky, matka – symbol naděje, odvahy, lásku, pracovitost
 • 1939 – sbírka „Pět minut za městem“ - pevné pouto s rodnou zemí, odpor k okupaci
 • „Óda na návrat K. H. Máchy“ - inspiroval se manifestačním převozem Máchových ostatků z Litoměřic do Prahy
 • 1945 – básnický cyklus „Historický obraz“ - 3 oddíly, verše z doby Mnichova, okupace a osvobození
tvorba v letech 1931 – 1942
 • rozvoj Nezvalovy dramatické tvorby
 • „Milenci z kiosku“
 • „Loretka“
 • „Manon Lescaut“Přidal: Aleinad 30. 1. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 702
Zhlédnuto: 9210 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Poetismus a surrealismusJaroslav Seifert Literatura