< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Nejstarší evropské civilizaceVývoj Athén a SpartyDějepis

Začátek dějin starověkého Řecka

30. listopadu 2006

-    po Dórech přišli Ionové

    ·    homérské období (1200 - 800 BC)
-    rodová společnost, rody se sdružovaly ve vesnicích, pro obranu tvořili fratrie - svazy vesnic, několik fratrií tvoří fýly - kmeny
-    v čele kmene náčelník - basileus, měl moc vojenskou, soudní a kněžskou, dělil se o moc s radou starších a vojenskou skupinou - tzv. vojenská demokracie, později moc basilejů slábne, do popředí se dostávají předáci jednotlivých rodů - aristokracie
-    o politických záležitostech rozhodovali jen osobně svobodní muži, jsou rovnoprávní, volili aristokracii
-    otroci získáváni jako zajatci nebo kupováni, patriarchální otroctví, svobodná chudina - nádeníci (na den)
-    aristokracie má velký pozemkový majetek, byli významní zemědělci a drobní rolníci jim nejsou schopni konkurovat => zadlužují se, dlužní otroctví (šla do něj i celá rodina) => nespokojenost s vládou aristokracie, proti jsou i řemeslníci a obchodníci, kteří byli bohatí, ale neměli odpovídající politickou moc

    ·    archaické období (800 - 600 BC)
-    vznikají městské státy - polis, jsou to centra řemesel a obchodu, vláda aristokracie neudržitelná
-    koncem 7. století BC v některých polis proběhl státní převrat, vzniká přechodný způsob vlády - tyranis - vláda řemeslníků a obchodníků, aristokracie oslabena
-    v některých státech se s nimi aristokracie dohodla a vzniká timokracie - vláda bohatých bez ohledu na původ


-    hlavním zdrojem obživy zemědělství, v Řecku nedostatek úrodné půdy, pěstování obilí nevýnosné, aristokracie pěstovala vinnou révu a olivy (mohli si počkat) a pak s tím obchodovali
-    chudí rolníci se často stěhovali - 1. tisíciletí BC - 1. řecká kolonizace - začínají osidlovat Malou Asii, vznikají nová města - Efesos, Milétos, Smyrna
-    kontakt s cizími kulturami => zdokonalili zemědělství, rozvoj obchodu a řemesel - orientace na předměty denní potřeby, jeden druh vyráběn ve velkém množství
-    málo pracovních sil => zvyšuje se počet otroků, nutno zajistit přísun surovin a odbytiště pro řemeslnou výrobu, hledá se ve středomoří
-    8. století BC - začíná 2. řecká kolonizace - jižní Itálie, Sicílie, pobřeží Francie, Španělska, severní Afrika, pobřeží Černého moře, vznikají nové městské státy - Tarent, Syrakusy, bylo to umožněno úpadkem Féničanů (měli problémy s Asyřany)
-    řecké kolonie se později staly samostatnými městskými státy, ale udržovaly kontakty s mateřským městem
-    hospodářský důsledek kolonizace - úrodná půda v koloniích, výnos z obilí 20krát - 30krát větší, v Řecku 7krát => Řecko zaplaveno levným obilím = další úpadek drobných rolníků
Přidal: developer 5. 11. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 391
Zhlédnuto: 3684 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Nejstarší evropské civilizaceVývoj Athén a SpartyDějepis