< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Starověká ČínaZačátek dějin starověkého ŘeckaDějepis

Nejstarší evropské civilizace

28. listopadu 2006

-    vznikají v egejské oblasti - jsou poblíž nejstarších oblastí, proto zde má vliv především Egypt a Mezopotámie
-    příznivé podnebí - mírná a vlhká zima a teplé a suché léto, hodně nerostných surovin - Kypr (měď, mramor), Kréta (železná ruda, zlato, stříbro, olovo)

    ·    minojská civilizace
-    vzniká na Krétě kolem roku 2000 BC
-    vznikají městské státy (Knósos, Faistos, Malia, …)
-    města s paláci, dlouhý a pokojný vývoj, kolem roku 1700 BC veliké zemětřesení, které shodilo paláce, konec období 1. paláců a začátek 2. paláců
-    málo informací o politických událostech, Staré řecké báje a pověsti - král Minoa - měl velký palác s domovním znamením dvojité sekery (sekera = „labyrinthos“)
-    v 16. - 15. století BC úpadek civilizace, nejasný, kvůli přírodním katastrofám, vpádem Achájů zaniká
-    měli bohatou kulturu, ve výtvarném umění zachycovali individuální rysy člověka

    ·    mykénská civilizace
-    vzniká kolem roku 2000 BC, kdy do Řecka přišli Achájové a vyvraždili původní obyvatele
-    v polovině 17. století BC zakládají Achájové civilizaci v Mykénách
-    velké majetkové rozdíly, pro vládce šachtové hroby (např. pro Agamemnona)
-    v 15. století BC jsou Achájové ovlivňováni minojskou kulturou - koupelny, kanalizace, paláce s opevněním, ve 13. století BC je největší rozmach mykénské kultury
-    koncem 13. století BC nastal úpadek kvůli přírodním katastrofám, konfliktu mezi mykénskými státy a příchodu Dórů v 2. polovině 12. století BC
-    o dalším vývoji je málo informací, hlavním zdrojem jsou Homérovy eposy => 1200 - 800 BC = doba homérská
Přidal: developer 9. 11. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 234
Zhlédnuto: 9534 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Starověká ČínaZačátek dějin starověkého ŘeckaDějepis