< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Začátek dějin starověkého ŘeckaŘecko-perské válkyDějepis

Vývoj Athén a Sparty

5. prosince 2006

    ·    Athény
-    jsou na poloostrově Attika
-    je zde nejprve království, později u moci aristokracie = eupatridé, z jejich řád voleni úředníci, 9 nejdůležitějších = archonti, po skončení funkčního období jsou doživotními členy aristokratické rady = areopag, to je nejdůležitější státní orgán, dohlížel na dodržování zákonů
-    počátkem 6. století BC jsou lidé nespokojeni s vládou eupatridů, prvním archontem zvolen Solón - výborný válečník, obchodník a cestovatel, začíná dělat reformy - např. zrušil dlužní otroctví, otroci vykoupeni za státní peníze, rozdělil obyvatele podle majetku do 4 tříd, každá měla svá práva a povinnosti (přímo úměrně), spory ve společnosti zmírněny ale neodstraněny
-    v polovině 6. století BC proběhl státní převrat, k moci se dostává Peisistratos, začíná vláda tyranis, Solónovy reformy nechal v platnosti, začíná hospodářský rozkvět
-    koncem 6. století BC se eupatridé pokusili o státní převrat s pomocí Sparty, neúspěšně
-    panovník Kleisthenés rozdělil obyvatele podle velikosti pozemků, zavedl ostrakismos = střepinový soud

    ·    Sparta
-    dlouho v rodovém zřízení, rozhodující vliv má kmen Dórů, jediní plnoprávní Sparťani, nepracovali, ale chodili do armády, každá rodina má k dispozici státní otroky = heiloty, ti pracují hlavně v zemědělství, ale někteří jsou i řemeslníci a obchodníci, mohli mít vlastní rodinu
-    perioikové - osobně svobodní ale neplnoprávní, nemohli mít heiloty, žádná politická práva, mohli sloužit v armádě, všichni osobně svobodní lidé = lakedaimoňané
-    ve Spartě byli nedůvěřiví, pravidelně vyháněli cizince, dost se Sparta izolovala
-    jednou za rok vyhlášena válka heilotům, na nichž se učili zabíjet
-    dva králové = archagetové (jeden v bitvě, druhý doma), mají moc vojenskou, soudní a kněžskou, v době válek plná moc, jinak vládlo 5 úředníků = eforové, dohlíželi na dodržování zákonů, mohli soudně stíhat krále, voleni na jeden rok
-    nejmocnějším státním orgánem je rada starších (min. 60 let) = gerusie, významnou pozici má i aristokracie, nejbohatší aristokracie = oligarchie, řídila stát
-    v 6. století BC je Sparta nejsilnější v Řecku, se spojenci vytvořila peloponéský spolek

Přidal: developer 3. 11. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 310
Zhlédnuto: 3971 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Začátek dějin starověkého ŘeckaŘecko-perské válkyDějepis