< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Literární druhy a žánryNejstarší literární památkyLiteratura

Próza a poezie

Prozaický text je text, který se člení do řádků. Věty mají většinou přirozenou intonaci. Slova, která patří k sobě, neoddělujeme pauzou.

Básnický text se člení do veršů – řádek sloky, celistvá rytmická a významová jednotka básnického textu.

Rytmus

Rytmus vzniká periodickým opakováním týž nebo podobných jevů, které vytvářejí rytmické celky – vznikají tak, že se pravidelně střídají přízvučné a nepřízvučné slabiky. K určení rytmu slouží stopy – skládají se z těžkých a lehkých. Stopa těžká je tvořena slabikami, které mají přízvuk, opakem je lehká.

Základní typy stop – trochej – těžká a lehká

-     daktyl – těžká a dvě lehké

-     jamb – lehká a těžká

-     spondej – dvě těžké

Metrum – zcela pravidelný rytmus určitého textu.

Prozodické systémy – systém přízvučný (tónický) – důležitý je počet přízvuků a nepřízvučný (sylabický) – důležitý je počet slabik.

Češtině nejvíce vyhovuje systém slabičně-přízvučný (sylabotónický) – je dán počtem slabik i rozložením přízvuků.

V antice byl přízvukový systém časoměrný – vychází z móry – doba potřebná k vyslovení krátké slabiky. Dlouhá slabika se vyslovovala dvě doby.

 

Verše bývají často spojeny rýmem – zvuková shoda na konci slov.

Rým – sdružený – AABB

-     střídavý – ABAB

-     obkročný – ABBA

-     přerývavý – ABCA

- postupný – ABCABC

- tirádový – AAAA

Asonance – prostý souzvuk koncových samohlásek a ne celých slabik.

 

Vyprávěcí způsob

Er-forma – příběh je vyprávěn ve 3. osobě;

Ich-forma – vyprávění příběhu 1. osobou.

 

Druhy řeči

-     monolog

-     dialog

 

Formy řeči

-     přímá – dává se do uvozovek;

-     nepřímá – reprodukce výpovědi někoho jiného;

-     nevlastní přímá řeč – nedává se do uvozovek, zrychluje plynutí textu;

-     polopřímá řeč – postava promlouvá nepřímo. Vypravěč referuje o promluvě někoho jiného;

- smíšená řeč.
Přidal: jenikkozak 27. 10. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 558
Zhlédnuto: 8486 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Literární druhy a žánryNejstarší literární památkyLiteratura