< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Řecká kulturaPočátky římského státuDějepis

Starověké státní útvary na Apeninském poloostrově a na Sicílii

Od počátku 2. tisíciletí př. n. l. pronikají do dnešní Itálie indoevropské kmeny – Italikové, Latinové, Umbrové, Volskové, Sabinové – usadili se ve střední Itálii – vhodná oblast pro zemědělství.
V 10. století př. n. l. severovýchod Itálie ovládli Etruskové. Na vysoké úrovni měli řemesla a obchod. Stavěli městské státy – významný byl Veje. Města neměla centrální moc. Měla společné náboženství – uctívala bohyni Voltumnu – uctívá ji 12 měst. Na vysoké úrovni bylo i zemědělství – stavěli v horách terasovitá pole, v suchu hráze a bažiny odvodňovali meliorací. Etruskové využívali otroky jen málo. Vrchol etruské civilizace je v 7. – 6. století př. n. l. – měli na vysoké úrovni architekturu – používali klenbu a oblouk. Měli vodovod i kanalizaci. Dostali se do sporů s Féničany – Kartagejci a Řeky. Údajně založili Řím, toto město ovládali do roku 510 př. n. l.
Později byl úpadek Etrusků a jejich jazyk byl zapomenut. Počátkem 1. tisíciletí př. n. l. na severovýchod Itálie pronikají Illyrové – Veneti (dnes Albánci). Od 8. století př. n. l. na jihu Itálie a na Sicílii se usazují Řekové. Založili městský stát Kymén, Neapolis – založeno Iony, Sybaris a Krotón založili Achaiové, Tarent a Syrakusy založili Dórové. Vzniká „Velké Řecko“.
Mezi řeckými státy jsou časté konkurenční války. Koncem 6. století př. n. l. byl nejsilnější Krotón; Válka mezi Kymé a Etrusky – ti byli poraženi. Spojenci Řeků byli Italikové.
V 6. století př. n. l. na Sicílii vypukly první konflikty mezi Řeky a Kartagejci – oba státy Sicílii kolonizují. V řeckých státech na Sicílii existuje tyramida – krutá vláda s násilným přesídlováním. Sporu Řeků s domorodci využili Kartagejci k posílení svého vlivu na Sicílii.
V 5. století př. n. l. roste na Sicílii vliv Syrakus. Menší státy požádaly o pomoc Athény. Proběhl vojenský zásah během peloponéské války. Athéňané byli poraženi. Vítězství Syrakus posílilo Spartu v peloponéské válce.
Při konfliktu mezi Etrusky, Kartagejci a Řeky roste vliv Italiků – Latinů.
V 5. století př. n. l. osídlili sever Itálie Galové – keltský kmen, ovládli úrodnou Pádskou nížinu – vzniká „Předalpská Galie“.
Galové nikdy nevytvořili centralizovaný stát, přesto se jednalo o politicky dobře organizovanou společnost. Měli časté konflikty s Etrusky a italickými kmeny.
Galové znemožnili sjednocení Apeninského poloostrova pod vládou jednoho centra.Přidal: jenikkozak 27. 10. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 360
Zhlédnuto: 3679 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Řecká kulturaPočátky římského státuDějepis