< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Makedonské výbojeStarověké státní útvary na Apeninském poloostrově a na SicíliiDějepis

Řecká kultura

6. ledna 2007

-    polyteistické náboženství známé z homérských eposů, pronikalo celým životem, např. v umění, bohové se podobali lidem, různé kulty s obřady a oběťmi
-    další méně rozšířené proudy většinou z Orientu, jejich prvky se nacházejí ve filozofii Pythagora a Platona
-    nejstaršími literárními památkami jsou eposy Illias a Odyssea, které uspořádal Hésiodos, za autora považován Homér, ovlivnili římskou i evropskou literaturu
-    rozvíjí se lyrika, sborová - Pindos, milostná - Sapfó (♀), „pijácká“ - Anakreón, jambická a elegická - Archilochos
-    drama - Aischylos (Peršané, trilogie Orestea), Sofokles (Elektra, Antigona, Oidipus), Euripides (Elektra, Médea), komedie - Aristofanes (Jezdci, Žáby, Lysistrata)
-    filozofie - Demokritos (vše z atomů), Empedokles (vše sloučením vody, vzduchu, ohně a země), Sokrates, žák Platón (svět idejí), jeho žák Aristoteles (důraz na smyslové poznání)
-    v matematice a geometrii vynikli Euklides a Archimédes, Eratosthenes vypočítal obvod Země a vypracoval do té doby nejpodrobnější mapu
-    dějepisectví - Herodotos (popsal spory mezi Evropou a Asií až do perských válek, zásahy bohů), Thukydides (Dějiny peloponéské války, zachycoval příčiny i následky)
-    k představitelům rétoriky patřili Isokrates (zastánce sjednocení Řecka pod Filipem II.) a Demosthenes (odpůrce, proslul filipikami)
-    postupně vzniká stavební sloh dórský (drsnější) a iónský (jemnější), z nějž se vyvinul korintský (zdobnější)
-    staví se chrámy, zdobené sloupy, sochami a reliéfy, vícebarevné, dobrá akustika v divadlech, zachovala se gymnasia, jejichž součástí byly často lázně
-    nejdříve drobná plastika, pak veliké strnulé sochy, v helénistické době snaha o zobrazení duševního stavu, rozvíjí se i realistický portrét (Lysippos)
-    černofigurová a červenofigurová keramika, vázové malířství na bílém podkladu, nejdříve zobrazovány obrazce, pak i figury zvířat a lidí, později pokusy o krajinomalbu a zátiší
Přidal: developer 28. 10. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 277
Zhlédnuto: 4049 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Makedonské výbojeStarověké státní útvary na Apeninském poloostrově a na SicíliiDějepis