< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Hospodářský a technický vývoj koncem středověku a počátkem novověkuNormanské výbojeDějepis

Asijské země počátkem středověku

Čína

Ve 4. století se Čína musí bránit nájezdům kočovníků – Hunů, sílí myšlenka sjednocení. Sjednotila ji dynastie Chou-Wej – bránila se i proti Avarům. Dochází k hospodářskému a kulturnímu rozkvětu. Koncem 6. století vypukly v zemi nepokoje – dynastie je svržena. Nastává období vnitřních bojů – vyhrála dynastie Tchang – od počátku 7. století do 10. století, za její vlády do Číny pronikl buddhismus – jejich kláštery měly funkci bank, přispěli k rozvoji hospodářství. Proti buddhistům se postavili konfucionisté a v polovině 9. století byli buddhisté vyhnáni.
Tchang provádí výboje, Číňané ovládli severní Indii a Vietnam. Čína byla přísně centralizovaným státem – hospodářský a kulturní rozkvět.
Počátkem 10. století zaútočili na Čínu kočovníci – způsobili hospodářské vyčerpání země. Vzniklo mnoho rolnických povstání a dynastie Tchang byla svržena. Čína se rozpadla asi na 50 států.
V polovině 10. století se k moci dostala dynastie Sung. Čína byla opět sjednocena. Sung navázala na dynastii Tchang, dochází k hospodářskému a kulturnímu rozkvětu. Byl vynalezen knihtisk. Dynastie Sung vládla téměř do konce 13. století.

Mongolové

Živili se kočovným pastevectvím. Od 12. století je proces sjednocování kmenů. Vyvrcholil ve 13. století za vlády Temiidžina (Čingischýna) – zahájil výboje do střední Asie, do Číny – úspěšně, na něj navázal Bátú – pronikl ve 13. století do střední Evropy.
Mandů dobyl Bagdád. Západní území Mongolové dlouho neudrželi, na východě ovládli Čínu. Koncem 13. století svrhli dynastii Sung a do čela Čínského státu se postavil mongolský Chán Kublaj – snažil se i proniknout do Japonska – neúspěšně.
Ve 2. polovině 14. století se Číňanům povedlo zbavit se mongolské nadvlády.
Koncem 14. století Timur Lenk (Tamerlán) zahájil nové výboje do severní Indie, Persie, do Zakavkazska, Sýrie, do Malé Asie. Obnovil sílu Mongolů. Rozhodl se ovládnout Čínu, ale počátkem 15. století při tažení do Číny zemřel a mongolský stát se rozpadl.

Japonsko

V 7. století se země centralizovala – byla zavedena státní správa podle čínského vzoru – její vliv je i v kultuře – např. Japonci mají čínské písmo. Do Japonska pronikl buddhismus „Zen“, domácí je Šintoismus.
Koncem 8. století dochází k válkám mezi vojenskými skupinami, začíná 400 let trvající úpadek.
V 9. století se do popředí dostal rod Fudžiwara – snaží se úpadek překonat – to se nepovedlo. Tento rod bojoval proti Samurajům – venkovské šlechtě. Koncem 12. století Jorotomo (samurajský vůdce) zvítězil a vytvořil vlastní vládu, vzniká dynastie Minamoto – stabilizovala poměry. Vládne až do 19. století.

Indie

Na přelomu 4. a 5. století dochází ke sjednocování země. Vládne Candragupta III – z dynastie Guptovců – sjednocuje se Indie.
Začíná rozkvět – rozvíjí se obchod s Persií, Arábií a Čínou.
Na přelomu 6. a 7. století napadli Indii Hunové a říše je rozbita na menší státy.
Do Indie chce proniknout Afghánistán a muslimští vládci. Ve 40. letech 13. století zaútočili na Indii Mongolové. Indie se brání sjednocování. Vzniká Dílijský sultanát. Nájezdy Mongolů jsou dočasně odraženy. Koncem 14. století dobyl Indii Tymur Leng a Dílijský sultanát je rozvrácen, zaniká.Přidal: jenikkozak 25. 10. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 459
Zhlédnuto: 4206 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Hospodářský a technický vývoj koncem středověku a počátkem novověkuNormanské výbojeDějepis