< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Asijské země počátkem středověkuPočátky slovanského osídlení ve střední EvropěDějepis

Normanské výboje

Normané jsou germánského původu, jejich původní vlastí je Skandinávie. Normané žili v rodové společnosti – vojenské demokracii. Shromáždění osobně svobodných mužů Thing rozhodovalo o zásadních otázkách.
Normané se nemohli živit zemědělstvím, věnovali se rybolovu, řemeslům – zpracování železa, byli výborní zbrojaři – obchodovali s nimi za potraviny. Aby se uživili, byly nutné výboje. V 8. století napadli severní Anglii a zlikvidovali klášter Lindisfarne. Angličané je přejmenovali na Normany, oni sami si říkali Vikingové. Ve východní Evropě se jim říkalo Varjagové. Měli výborné loďstvo – jejich lodi měly ploché dno, vepředu měly dračí hlavu – tzv. „drakary“.
Významný směr byl sever - kolem roku 800 na Island, kde založili stát a kolem roku 930 tam vznikl nejstarší parlament světa – altthing.
Koncem 9. století osídlili Grónsko – Gronland = zelená země. Počátkem 16. století zde Normané vymřeli.
Dalším územím kolem roku 1000 vyla severní Amerika. Tam se dostal Leif Erickson. Zemi pojmenovali Vinland = země vína. Byli pravděpodobně vyvražděni domorodci.
V 9. století Normané napadli Irsko a Franky – dobyli Paříž v polovině 9. století. Byli úspěšní i v Anglii.
Ve druhé polovině 9. století se jim na odpor postavil král Wessexu Alfréd Veliký. Anglie byla rozdělena na Anglosaskou a Normanskou. Hranicí byla řeka Temže.
V 9. století Normané pronikli do východní Evropy – ovládli říční obchod na Volze a Dněpru. Koncem 9. století dobyli Kyjev, pronikli do Černého a Kaspického moře. Na východě se dostali do konfliktu s Byzancí. Normané se ne východní Evropě smísili se slovanským obyvatelstvem.
V první polovině 9. století začíná moc Normanů upadat, byli poraženi v Německu, Francii i Anglii. Ve Francii se musel Normanský vládce Rollo podřídit francouzskému králi Karlovi a stal se jeho vazalem. Jako léno dostal území Normandie, tam žil v 11. století vévoda Vilém, který roku 1066 porazil Angličany v bitvě u Hastingsu. Začal si říkat Vilém Dobyvatel a stal se anglickým králem.
V 10. století Normané ve Skandinávii začínají zakládat své státy – 1. Norsko – zakladatelem byl Harald Krásnovlasý – položil základy státní správy v Norsku.
V 60. letech 10. století Norsko napadli Dánové a vyvrátili ho. Norsko se začalo vzpamatovávat ve 12. století a začíná nové období rozkvětu.
Dánsko vzniklo v 10. století – založil ho Sven-Rozčísnutý vous. Jeho pokračovatelem byl Knut Veliký – vedl dánské výboje, měl největší území, chtěl sjednotit všechny Normany v jednom státě.
V 11. století pronikli Normané i na Pyrenejský poloostrov a na Sicílii – tam získali území od Arabů – „Saracéni“ – Normané si tam založili Sicilské království.Přidal: jenikkozak 25. 10. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 378
Zhlédnuto: 4685 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Asijské země počátkem středověkuPočátky slovanského osídlení ve střední EvropěDějepis