< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Demokratické hnutí po vídeňském kongresuHabsburské monarchie v letech 1848 – 1849Dějepis

Revoluční hnutí roku 1848 v Evropě

·  příčiny:

o   vyhrocení sporů mezi nastupujícími podnikateli a dosavadní feudální mocí

o   v souvislosti s prům. revolucí se zostřili sociální spory

o   národnostní útlak – nebyl všude, hl. v Habsb. monarchii

o   pozůstatky feudálního partikularismu – některé státy nebyly úplně centralizované – Německo, Itálie

o   způsob vlády v mnoha zemích neodpovídal novému rozvržení politických sil

·  Itálie:

o   zde vše začalo

o   ve všech státech je špatná hosp. situace

o   neúroda – nastali problémy

o   leden 1848 – na Sicílii – v Palermu vypuklo povstání proti Ferdinandovi II. Bourbonskému – rozšířilo se i do Neapolska – Ferdinand II. byl donucen vydat ústavu

o   revoluce – rychle se šířila do dalších italských zemí – ústava je vydána v Piemontu, v Papežském státě

o   události v Itálii – ohrožovali Rakousko – Piemontský král Karel Albert vyhlásil program sjednocení Itálie, vyprovokoval protirakouské povstání v Lombardsku a Benátsku – zasáhla proti Italům rakouská armáda – byla neúspěšná

o   v čele it. vojsk – stáli schopní velitelé – Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi

o   léto 1848 – rakušané povolali posily – v čele maršál Josef Radecký – významný český šlechtic, porazil povstalce

·  Francie:

o   část podnikatelů a inteligence je nespokojená s červencovou monarchií – chtěli více občanských svobod a volební reformu

o   aby získali lidi, pro pol. řeči, tak jim museli něco nabídnout – začali pořádat pol. shromáždění, která byla spojena s bankety – dostali tam najíst – kvůli tomu tam chodili – získávali na svou stranu nové přívržence

o   únor 1848 – král Ludvík Filip zakázal shromáždění opozice v Paříži – chudina zahájila pochod v Paříži – opozice využila situace ke státnímu převratu, Ludvík Filip uprchl ze země – pád monarchie

o   nová vláda – vyhlásila republiku, zahájila hosp. a soc. reformy – boj proti nezaměstnanosti – založili národní dílny – státní podniky, kde lidé našli nové prac. příležitosti a měli jisté, že dostanou zaplaceno

o   obyvatelstvo očekávalo rychlé zlepšní hosp. situace – to nepřicházelo – obyvatelstvo začíná být nespokojeno

o   vláda – v létě 1848 zjistila, že národní dílny jsou prodělečné – lidé za jistou mzdu neměli zájem o kvalitní práci – vláda národní dílny zrušila

o   červen 1848 – reakce na zrušení národních dílen – vypuklo nové povstání

o   vláda – povstání tvrdě potlačila, asi 11 tisíc mrtvých

o   vypracována nová ústava – zřízen úřad prezidenta, fr. prezidentem se stal Ludvík Bonaparte – synovec Napoleona Bonaparteho

o   postupně dochází ve Francii k politickému úpadku – aby Ludvík zachránil situaci – 1852 provedl státní převrat a prohlásil se císařem – začal vládnout jako Napoleon III.

·  Německo:

o   ve většině států špatná hosp. situace, rostou ceny potravin

o   pod vlivem Francie – nepokoje i v Německu – začínají v březnu 1848 – rolnická povstání ve většině něm. států, největší v Prusku – vypuklo tam velké povstání v Berlíně – povstalci požadovali všeobecné hlasovací právo

o   v Německu – sílí myšlenka sjednocení

o   stoupenci sjednocení svolali na květen 1848 všeněmecký sněm do Frankfurtu nad Mohanem = Frankfurtský parlament – jedná se o všeněmecké ústavě

o   ústava – rušila feudální výsady, zaváděla demokratické svobody, podle této ústavy by se sjednocené Německo mělo stát konstituční monarchií

o   císařská koruna nabídnuta pruskému králi Friedrichu Vilhelmovi IV. – ten odmítl – chtěl vládnout absolutisticky, císařskou korunu odmítli i někteří další vládci něm. zemí

o   prusové – proti revolučním povstalcům postali vojsko

o   1849 – pruská armáda potlačila povstalce a rozehnala Frankfurtský parlamen

o   Německo – zůstalo nesjednocené, ve většině států pokračuje absolutismus
Přidal: tess.for 11. 9. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1075
Zhlédnuto: 4897 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Demokratické hnutí po vídeňském kongresuHabsburské monarchie v letech 1848 – 1849Dějepis