< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Typy temperamentuSociologieZáklady společenských věd

Psychické poruchy

1) Nejlehčí

 • zasahují pouze část psychiky
 • poruchy čtení, psaní, počítání
 • nesouvisí s inteligencí, problémy obvykle mizí s rostoucím věkem

2) Neurózy

- slabší, postihují 10 % populace, lehčí a těžší formy
- poruchy sociálních vztahů
- i fyzické potíže - silně subjektivně prožívány, velmi nepříjemné, bez příznaků určité choroby - bolest hlavy...
- neléčené mohou vést k onemocnění
- léčí se psychoterapií
- příčiny -
1) náhlá traumata - smrt, nemoc, silný šok
2) dlouhodobé působení traumatických vlivů - v rodině, na pracovišti
- silná vazba na sociální prostředí, citlivější nervová soustava, pociťují větší odpovědnost, než je nutné
- mohou myslet na ostatní, pocity nenahraditelnosti, potlačují svoje potřeby
- počátky - často v dětském věku - přísná výchova, málo lásky, velké nároky, očekávání, srovnávání s úspěšnějším sourozencem, nepřiměřené tresty
- projevy neurózy (i u dětí) - zadrhávání řeči, zlozvyky, pomočování, noční záchvaty strachu, cucání prstů, neovladatelné stereotypní pohyby, tiky, nechutenství, zvracení - psychogenní

a) neurastenie
- přecitlivělost, bolesti hlavy, labilita
- chronická únava, nízká pracovní výkonnost, špatný spánek, nervozita, pocení - hlavně dlaní, poruchy sexuality, střevní potíže - ztěžuje život
- léčba - při změně prostředí bývá úspěšná

b) hysterie
- značná citová labilita, výkyvy nálad, zvýšená fantazie, upoutávají na sebe pozornost, sklon k afektům
- porucha vztahu k vlastní osobnosti - jsou k sobě nekritičtí, stylizují se do role osoby s maximálními klady
- cíl - udělat co nejlepší dojem, získat kladné hodnocení - nepřirozenost, afektovanost, domýšlivost, snaží se získat výhody, pocty
- nezajímají je ostatní - skrývají to, stěžují si na nepochopení, nemívají přátele, neumí spolupracovat, nechtějí se podřizovat, přijímat kompromisy
- reagují nepřiměřeně na malé podněty, nestálé vlastnosti
- hysterický afekt - může dojít k poškození - hysterická slepota, hluchota, obrna (ztuhnou, nedokážou ovládat pohyby, křeče, tiky)

c) psychastenie
- méně častá, dlouhodobé napětí, citová zranitelnost
- obranný systém - proti každému potenciálnímu nebezpečí
- stereotypy - opakování činností, může vést k obsesi - kontrolují vše několikrát, nutkavé chování
- perfekcionisti, zaměřují se na svoje tělesné pocity, pozorují se - hypochondři - kvůli psychickému stavu mohou bolesti opravdu mít
- konflikty, problémy v soužití

d) fobie
- časté, neobjektivní strach, omezují člověka, nepříjemné
- kořeny - v dětství - nepříjemné zážitky, lze vyléčit

3) Psychózy

a) halucinace, bludy

- hrubě zkreslené sebehodnocení, člověk si neuvědomuje, že je nemocný
- chování - obvykle nápadné, nemoc postihuje celou osobnost člověka
- potřeba pomoc psychiatra, kombinovaná léčba - terapie a léky, většina je nevyléčitelná

b) schizofrenie

- rozštěpení, rozpad osobnosti
- narušeny všechny psychické funkce, hlavně myšlení, vnímání, city
- začátek choroby - zanedbávání denních povinností (např. hygienických), přestává se zajímat o věci, které ho dříve bavily, nemá cíle, realitu nedokáže zhodnotit objektivně - přeceňuje nebo podceňuje
- nepřiměřené citové reakce - hněv, veselost, smích, pláč, strnulý dojem
- bludy - přesvědčeni o něčem, co neexistuje - pronásledování, vlastní výjimečnost
- halucinace - poruchy smyslového vnímání, vidí postavy - mluví s nimi, stanou se někým jiným, žijí v odděleném světě

c) maniodeprese

 • střídání nálad-fáze mánie nebo deprese,není vnější příčina nálady,intervaly nálad jsou různé
 • fáze manie přehnaná veselost, člověk je plný energie, ztrácí soudnost, trpí bludem, že vše dokáže, příliš optimistický, věří si, neposlouchá rozumné argumenty, nemají reálné hodnocení, hovoří bez zábran o sexuálním životě, v této fázi schopni uzavřít půjčky a smlouvy-nebezpečné
 • fáze deprese opak, únava,nezájem,nic nemá smysl, depresivní stav – nelze zvládnout vůlí, nízká hladina serotoninu, hladina se musí uměle zvednout léky,dlouhodobá léčba; nestarají se o sebe, nestýkají se s přáteli, odmítání hovorů, sedí,leží,nechuť k jídlu, pokud se neléčí - hluboká těžká deprese – leží,nezvednou se, patří do rukou lékaře, více postihuje ženy než muže, může být dědičná, nastane po porodu, v menopauze, těhotenství, stáří, příčiny : dlouhodobý tlak, není východisko či řešení, když nejsou zřetelné příčiny – obtížmá léčba, můžou se objevit při nástupu na VŠ nebo SŠ, zhoršená paměť,sebevražedné sklony

d) paranoia

 • chorobná vztahovačnost na vlastní osobu všech negativních zážitků, zvýšená citová citlivost, myšlenkově přemítají o tom co zažili a co se jim při tom mohlo stát, cítí se ohroženi světem, blud pronásledování, vidí obličeje,pocit pronásledování a fotografování jejich osoby
 • bludy pronásledování, žárlivosti (partnerova nevěra, schopni vytvořit systém argumentů, informací a dokumentací, kódovací jazyk); vyhledávají konflikty s okolím, píší žaloby prezidentovi nebo na CIA, přesvědčeni o nemoci z vesmíru, mohou být agresivní, píšou anonymní dopisy
 • není na 1. pohled vidět jejich nemoc, chodí do práce - vynikají

e) autismus

 • vývojové duševní onemocnění - vývojová porucha, porucha sociální interakce
 • dítě se nedokáže začlenit, navázat vztahy
 • příčina - neznámá, dědičné vlivy, není známá léčba - častá terapie
 • častěji chlapci
 • smyslové vnímání - odlišné, reagují na podněty jinak, různý stupeň poruchy
 • děti - sociální bytosti, autistické - dávají přednost předmětům, vypadají lhostejně, nevyhledávají oční kontakt, vnímají velikost, barvu, tvar předmětů
 • mají svůj systém, vyžadují ho, při nedodržení se trestají, vytváří si imaginární přátelé a světy
 • nedokážou regulovat své chování, reagují neadekvátně, nepředvídatelně, sebezraňující chování
 • potíže při učení, střídání situací, opožděný vývoj řeči, v hluku se neorientují
 • někteří - vynikají v nějaké oblasti, ale často mají nižší inteligenci
 • někdy používají řeč neobvyklým způsobem, opakují - echolálie
 • potřebují jednoho člověka, na kterého si udělají vazbu, může proniknout do jejich světa
 • stereotypní poruchy, ztuhnou, vyžadují stálost prostředí
 • příznaky se dají zmírnit
 • nedostatečné propojení mozkových center
 • práce s autistickými dětmi - náročná

4) Psychopatie

 • rozhraní neurózy a psychózy, je trvalejší, těžší než neuróza
 • v určitých oblastech nápadné chování, asociální osobnosti (nezačlení se do společnosti bez problémů), okolí je vnímá jako blázny
 • zvýšená touha po moci, slávě, uznání, zvýšená tendence po sexuálních zážitcích, dobrodružstvích, nebezpečných situacích, neúcta k lidskému životu, ostatním lidem, nemají morální zábrany, zvrhlé chovaní, nic není tabu;mohou být nadprůměrně inteligentní, o své chorobě vědí, ale nezáleží jim na tom, ukrývají to, dělají plány dopředu, jsou zvrhlí, musejí se izolovatPřidal: Aleinad 7. 9. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 947
Zhlédnuto: 9989 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Typy temperamentuSociologieZáklady společenských věd