< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Typologie osobnostiPsychické poruchyZáklady společenských věd

Typy temperamentu

-     temperament –

o   dynamické vlastnosti osobnosti, způsobující prožívání a chování

o   z velké části vrozený, částečná změna vlivem výchovy

o   z lat. tempere = smíchat, namíchat

o   určuje sílu a rychlost našeho prožívání a chování

o   ovlivňuje celý duševní život člověka, city, způsob řeči, gesta

 

 

-     Charakteristika jednotlivých temperamentních typů –

-     FLEGMATIK –

o   Flegmatický nebo lymfatický temperamentní typ se vyznačuje světlejší nebo bledší pletí, puls má poněkud pomalejší (60-70 tepů/min), spánek bývá hlubší a dlouhý, je obezřetný, rozvážný, spolehlivý, smířlivý, vyrovnaný, klidný, lhostejný, umí se ovládat.

o   Prožívá povrchně a pomalu, což znamená, že nepříjemné věci ho příliš nezasáhnou a příjemné ho nijak zvlášť nepotěší.

o   Flegmatik se na první pohled může jevit jako zakřiknutá osoba, která nemá svůj vlastní názor. Opak je ale pravdou. Flegmatik má svůj názor, ale většinou nepovažuje za důležité ho vyslovit.

o   Jeho skvělou vlastností je, že za každou cenu zachová svůj klid. Nikdy nepanikaří, většina problémů jde prostě mimo něj.

o   Flegmatici se nejlépe uplatní při práci v kolektivu. Naopak flegmatici většinou nebývají např. dobří spisovatelé, protože se nedokáží vžít do děje.

o   Jejich živel je Voda. Voda je elementem hlubin. Je záhadná, může být klidná, ale také velmi divoká. Je osvěžující a symbolizuje rovnováhu.

o   Flegmatici jsou introvertní a stabilní skupina.

o   Jejich motto: Dejte mi pokoj!

 

-     SANGVINIK –

o   Konstituce sangvinika je svalnatá a široká, pokožka je hrubší, měkká a teplá. Tento temperament je aktivní, extrovertní a vstřícný, s normálním spánkem a srdečním tepem (70-80 tepů/min). Obecně se těší dobrému zdravotnímu stavu, ale veškeré symptomy se mohou zhoršit na jaře v důsledku přebytku vlhkosti a tepla.

o   Je společenský, přístupný, činorodý, veselý, bezstarostný, živě reagující, nenucený, čilý, hovorný a optimista.

o   Názorově a emočně je však nestálý, prožívá povrchně a krátce.

o   Sangvinický typ má sklony k přehánění a nestřídmosti v jídle, práci i zálibách.

o   V pokročilém věku může trpět nadváhou a srdečními a oběhovými problémy.

o   Se sangvinikem se člověk nenudí.

o   Tato osoba kolem sebe šíří naprostou pozitivní energii jejich nefalšovaná radost ze života většinou spolehlivě nakazí i ostatní.

o   Tito lidé jsou většinou oblíbení v kolektivu, mají mnoho přátel. Jejich slabou stránkou je, že jen těžko dokáží porozumět cizím problémům.

o   Také různá tajemství si většinou nenechají pro sebe.

o   Nachází v životě spoustu vzrušení a dokáže své zážitky zajímavě a pestře vyprávět. Již od dětství bývá zvědavý a veselý, dokáže si hrát se vším, co je při ruce, miluje přítomnost ostatních. Nemusí mít více talentu než ostatní, ale zřejmě si užívá více zábavy a legrace. Jeho charisma a překypující osobnost k němu neustále přitahuje lidi. Zatímco ostatní povahy pouze mluví, sangvinik vypráví příběhy. Rád je středem pozornosti a díky svému vypravěčskému talentu je duší společnosti. Dobře si pamatuje barvy, na rozdíl od jmen a jiných faktů. Má vrozený smysl pro dramatičnost a může být vynikajícím hercem. Sangvinik má naivní povahu a i v dospělosti si zachovává dětskou prostotu.

o   Jejich živel je Vzduch. Vzduch je elementem pohybu. Přestože ho nelze spatřit ani uchopit, je všude kolem nás. Je plný dynamiky. I mírný vánek se může vmžiku změnit ve řvoucí vichřici.

o   Sangvinici jsou extrovertní a stabilní skupina.

o   Jejich motto: Obdivujte mě!

 

-     MELANCHOLIK –

o   Tento typ temperamentu mívá tmavší, chladnou a suchou pokožku a hubenou, šlachovitou stavbu těla. Střídají se u něho období aktivity a pasivity. Spánek je u melancholika obvykle lehký, přerušovaný a nepřináší odpočinek. Puls je pomalý (60-70 tepů/min).

o   Je tichý, přecitlivělý, nespolečenský, vážný, rezervovaný, pesimistický, rigidní, úzkostlivý a plachý.

o   Prožívá hluboce a pomalu a k věcem se velmi často vrací. Melancholikovo prožívání má velmi blízko k depresím, do kterých může snadno upadnout.

o   V názorech a reakcích navenek je střízlivý a umírněný, ale uvnitř sebe všechno hluboce prožívá.

o   Melancholici jsou senzitivní, introvertní, snadno znervózní, jsou plni obav, blokací a pocitů ukřivdění.

o   Lehce se uráží a ve všem hned hledá a vidí problémy.

o   Má nízké sebevědomí, trpí vnitřní nejistotou. Je váhavý, protože se bojí, že jeho plány nejsou úplně perfektní. Věnuje plánování až příliš mnoho času.

o   Nerovnováha u nich může vyvolat křeče, bolesti, ztuhlost, vysychání tělních tekutin a akutní infekce.

o   Jejich kondice se zhoršuje na podzim a v zimě nebo ve větrném, chladném nebo suchém počasí.

o   Jeho skvělou vlastností je, že dokáže naslouchat lidem a pochopit jejich problémy a vcítit se do nich.

o   Melancholik se již jako dítě jeví jako hluboký myslitel.

o   Klade důraz na duševní činnost.

o   Má sklon ke genialitě. Ze všech typů osobností má nejvíce tvůrčího talentu, žasne nad nadáním géniů. Miluje čísla, grafy, mapy, plánky, seznamy.

o   Je to puntičkář, postřehne detaily, které ostatní ani nestačí zaregistrovat.

o   Melancholici jsou introvertní a psychicky labilní skupina.

o   Jejich živel je Země.

o   Jeho motto: Litujte mě!

 

-     CHOLERIK –

o   Cholerický temperament je bledé až nažloutlé pleti. Cholerici jsou velice aktivní s tendencí k hyperaktivitě a workoholismu. Puls je rychlý (80-100 tepů/min).

o   Je nedůtklivý, neklidný, útočný, vznětlivý, vrtkavý, impulzivní, spolehlivý a stálý ve svých názorech a životních hodnotách.

o   V podstatě nemění své postoje a životní hodnoty, je stálý a spolehlivý.

o   Prožívá hluboce a rychle. K věcem, které jednou vyřeší, se již více nevrací.

o   Cholerici mají mezi svým okolím značný respekt a jen málokdo se s nimi pustí do křížku.

o   Cholerik je dynamická osobnost, která dosahuje svých cílů. Rád překonává překážky, miluje boj a také konkurenci.

o   Má dobrou intuici pro odhad dané situace a obvykle má pravdu.

o   Miluje krizové situace, ve kterých často exceluje.

o   Jejich živel je oheň. Oheň je elementem změny. Vydává příjemné teplo, je zdrojem energie. Lidé tohoto živlu jsou velmi nevyzpytatelní.

o   Cholerici jsou extrovertní a labilní skupina.

Jejich motto: Bojte se mě!
Přidal: Werii 23. 5. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1085
Zhlédnuto: 11715 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Typologie osobnostiPsychické poruchyZáklady společenských věd