< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Český stát v 11. – 12. stoletíVláda posledních PřemyslovcůDějepis

Hospodářská a právní výstavba českého státu ve 12. a 13. století

19. června 2007
-    ve 12. století začíná tzv. vnitřní kolonizace = osídlování nových území ve státě, kromě pohraničních hor osídlena většina území (v Čechách a na Moravě)
-    podporuje to panovník (kvůli lepší obraně území), podpora šlechty - např. Hrabišici, Hroznatovci, Markvarrtícové, Bavorovicové, Kouníkové, součástí kolonizace i dary půdy klášterům (např. klášter Teplá)
-    půdní majetek právně zajištěn - zvykové právo nahrazeno právem psaným
-    roku 1189 vydal kníže Konrád II. Ota první psaný zákoník - Konrádova statuta - obsahuje zásadu svobodného vlastnictví půdy, u soudu musí být přísedící
-    největší moc ve státě má panovník, upevňuje ji rozdělováním tzv. výsluh (léna) nebo beneficí (úřady), panovník chrání církev, poskytuje klášterům imunitu - nikdo tam nemůže vtrhnout
-    v 1. polovině 13. století začíná vznikat krajská samospráva - panovník jmenuje šlechtice do čela kraje - popravce (soudí po právu)
-    hlavním zdrojem příjmů panovníka jsou generální berně, část z nich mu byla přímo k dispozici
-    některá práva ve výhradní kompetenci panovníka = regálie - např. dolování drahých kovů, ražba mincí
-    v polovině 13. století v Praze vzniká samostatný zemský soud, patronem je Sv. Václav, rozsudky vynášeny jeho jménem, soud mohl tvořit nové zákony během procesu, rozhodnutí neodvolatelné
-    předsedal mu panovník, jeho hlas měl ale stejnou váhu jako hlas ostatních, zápisy (zákony a rozsudky) zapisovány do zemských desek
-    v polovině 13. století vnější kolonizace - čeští vládci zvou cizí osadníky (hlavně Němce), jsou tak zakládány nová města („na zeleném drnu“) - např. České Budějovice, Plzeň
-    jejich majetky zaručeny emfyteutickým (purkrechtním) právem - zaručena půda a pevná daň
-    novou půdu přiděluje lokátor, často pak stojí v čele obce = rychtář, podle majitele se pozemky dělily na dominikál (bohatí) a rustikál (poddaní)
-    po určitou dobu noví osadníci nemuseli platit daně (20 i 50 let), v těchto místech Lhota (lhóta = doba osvobození od daní)
-    rozvoj těžby drahých kovů - Jihlava, Kutná Hora, ve 13. století nové mince - brakteáty (platí i denáry)
-    roku 1300 vydal Václav II. české horní právo jihlavsko-kutnohorské, stalo se vzorem pro podobné zákony
Přidal: developer 1. 6. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 338
Zhlédnuto: 3612 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Český stát v 11. – 12. stoletíVláda posledních PřemyslovcůDějepis