< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Zánik polského státuOsvícenstvíDějepis

Věda a technika v 17. a 18. století

·  2. pol. 17. století – formování moderní vědy, vědecké poznatky jsou více využívány v praxi, prosadili se nové vědecké postupy – induktivní metoda – prosazoval ji Francis Bacon – postup od jednotlivostí k obecným závěrům – vědec má shromažďovat různé podklady ke své práci, má provádět experimenty a pak z nich vytvořit závěr, deduktivní metoda – René Descartes – zakladatel analytické geometrie, postup od obecného zákona k jednotlivosti, touto metodou pracují kriminalisté

·  v této době se začíná prosazovat racionalismus – racio = rozum – vše je možné poznat rozumem, tvrdili, že experimenty jsou pouze pomocnými vědeckými prostředky

·  2. pol. 17. století – první vědecké spol. – Královská akademie ve Francii, Královská společnost v Anglii

·  racionalisté – vytvořili jednotné přírodovědné chápání světa – Isaac Newton – židovského původu – židé v té doby patřili k vědecké špičce, žil a působil v angl., matematik, fyzik, astronom, filozof..., jako první formuloval pojmy – hmota, síla, váha, objasnil zákony setrvačnosti, zákon akce a reakce, pohybové zákony, gravitace

·  v této době rozvoj experimetální matematiky a fyziky – Robert Hook – vynalezl mikroskop – otevřel nový svět, Prokop Diviš – bleskosvod – vypadal jako kovové kartáče namířené k obloze – jeho okolí nemělo pochopení pro jeho výzkumy ( v Žabmerku) – v době kdy ho instalovat bylo období sucha a vesničani si mysleli, že vysává vlhkost, zničiliho, zničili i údajně podobný přístroj jako syntezátor; Robert Boyle – zabýval se vzduchoprázdnem, zkonstruoval první vývěvu, objevil zákony o plynech; Otto von Guericke – zkonstruoval vývěvu, zabýval se také zákony o plynech; matematika – písmena pro číselné hodnoty, zavedena desetiná čísla, logaritmy

·  lékařství: William Harwey – objevil krevní oběh

·  vědecké objevy vedly k osvícenství – nový myšlenkový proud, prosazovali je hlavně podnikatelé – bylo nakloněno moderních technologií

·  2. pol. 17. století – v Anglii, Francii a Nizozemí – zavádění technických novinek do výroby – vysoké pece – plivem koks – možno vyrábět kvalitní ocel, koks – je více výhřevný a čistčí než ostatní palivo; novinka – výroba litina

·  Anglie – mechanizace textilní výroby – John Kay – vynalezl pohyblivý člunek – rychlejší výroba látky; Samuel Crompton – vynalezl stroj na jemnou přízi; rozvoj soukenictví – vlna, plátenictví – len; nový obor – bavlnářství

·  konec 18. století – James Watt – skotský mechanik, který zdokonalil parní stroj, aby byl prakticky využitelný k pohonu strojů, využil poznatků Guericka a Denise Papina (vynálezce tlakového hrnce)

·  nový vědní obor – liberární ekonomika – zakladatel Adam Smith – napsal knihu „Bohatství národů“ – poprvé vylíčil fungování volného trhu a volné konkurence, jako první vyslovil myšlenku ekonomické globalizace

·  k rozvoji vědy a techniky se pomalu přizpůsobovali univerzity – nový typ škol – z poč. označovány jako tzv. odbojné akademi, které poskytovaly nejmodernější vzdělání v návaznosti na praxi
Přidal: tess.for 18. 4. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 428
Zhlédnuto: 16095 krát