< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Anglie v 17. stoletíZápadní Evropa po třicetileté válceDějepis

Barokní kultura

- kolébkou je Itálie
- vzniká v roce 1600, celé 17.století a počátek 18.st.
- je velmi rozporuplné
- „baroko“ = původně mělo hanlivý význam, je odvozeno z 1) řeckého „báros“ = tíha, hojnost; 2) španělského „barrueco“ = velká perla nepravidelného tvaru
- v 16.století bylo baroko označováno jako něco pošetilého a směšného, teprve od 18.století byl označen za výtvarný sloh, který navazoval na manýrismus

VÝTVARNÉ UMĚNÍ

- pro zjednodušení se rozlišují 2 směry:
1) baroko uměřené až strohé, typické pro Itálii, protestantské země, Francii
2) baroko dynamizující - vrcholné, rekatolizační tendence, typické pro střední Evropu, spletitá hra pohybu, vlnivé křivky, rozšiřování prostoru, iluze, naléhavost

Itálie

- na poč. barokního malířství stáli v Římě Michelangelo Amerisi (Caravaggio) a Annibale Carracci
- Michelangelo Amerisi = zakladatel realismu, ovlivňoval v 17.století holandské, španělské, francouzské i italské malíře - Neapol, Janov
- Annibale Carracci = založil tradici klasicizující malby, která ovlivnila mnoho italských (Guido Reni), francouzských (Nicolase Poussina a Clauda Lorraina) malířů
- Pietro da Cortona = nejvíce barokní malíř, velké kompozice, nástropní malba v římském Palazzo Barberini

Španělsko

- baroko mělo podobu v tzv. andaluském baroku
- Gregorio Hernandéz = malíř
- Pedro de Mena y Medrano = realistické plastiky v toledské katedrále
- Diego Velázsques = náboženské obrazy, historická plátna, portrétista

Nizozemí

- žánrové malířství + krajinářství
- nizozemské baroko se lišilo -> umění sloužilo k přikrášlení měšťanských příbytků
- Peter Paul Rubens
- Rembrandt van Rijn - malíř, architekt, nejcharakterističtější projevy baroka

Francie

- ve své rané fázi splývá s klasicismem, je propojeno s panovnickým absolutismem
- podpora od krále Ludvíka XIV.- založil Královskou akademii malířství a sochařství
- Nicolas Poussin - klasicizující tendence, mytologické náměty

ARCHITEKTURA+ SOCHAŘSTVÍ

Itálie

- Carlo Maderna = byl prvním barokním architektem, na výzvu papeže Pavla V. dokončil průčelí svatopetrské baziliky
- Gian Lorenzo Bernini = geniální architekt a nejvýznamnější sochař, ovlivnil střední Evropu a hlavně Francii
Díla: baldachýn v bazilice sv. Petra, Fontána čtyř řek v Římě, Vidění sv. Terezie
- Francesco Borromini = milánský architekt, později žil v Římě záliba v kombinaci bílé barvy se zlatem ->ovlivnil umělce v 18.st.
Díla: kostel San Carlo alle Quattro Fontane v Římě, kostel sv. Agnes in Agone, bazilika di San Giovanni in Laterano, kostel Sant'Ivo alla Sapienza
- Guarino Guarini = architekt, ovlivnil střední Evropu, kaple sv. Roucha v Turíně

Německo + Střední Evropa

- inspirovali se první barokní stavbou v Římě - chrám Il Gesú (G.Vignola)
- Johann Balthasar Neumann = zasloužil se o rozvoj barokní architektury především ve středním Porýní, dílo: kostel Vierzehnheiligen
- Johann Dientzenhofer = Schönberský zámek
- proslulí architekti usedlí v Čechách - Kryštof a jeho syn Kilián Ignác Dientzenhofer

Rakousko

- baroko dosáhlo vrcholu za vlády císařů Leopolda I., Josefa I., Karla IV.
- Johann Bernhard Fischer z Erlachu = císařská rezidence Schönbrunn, kostel sv. Karla Boromejského ve Vídni
- Johann Lucas Hildebrandt = vídeňský Belveder, zámek Mirabell v Salcburk
- Horní + Dolní Rakousko = mnoho nádherných klášterů:
Klosterneuburg, Altenburg, Melk(Jakob Prandtauer)
- Georg Raphael Donner = nejvýznamnější sochař, výzdoba zámku Mirabell, fontána na Novém trhu ve Vídni

Anglie

- Christopher Wren = přestavěl po londýnském požáru katedrálu sv. Pavla
- šlechtická sídla silně ovlivněna italským barokem: Burghley House, Castle Howard

Francie

- zde klasicizující tendence
- Jules Hardouin Mansart + Libéral Bruant - Ivalidovna
- Mansart + Louis Le Vau - zámek Versailles

LITERATURA

Španělsko

- baroko v literatuře vzniklo nejdříve ve Španělsku
- alegorické texty, milostná poezie, metafora
- na pomezí renesance a baroka je dílo Don Quijote (Migel de Cerventes)
- Terezie z Ávily = básně
- Louis de Góngora y Argote = lyrické básně

Anglie

- John Milton = duchovní epos Ztracený ráj
- John Donne = dílo Písně a sonety, lyrik

Itálie

- Torquato Tassa = nábožensko - hrdinský epos Osvobozený Jeruzalém

Německo

- Fridrich von Spie = posmrtně vydaná sbírka Vzdoroslavíček
- další autoři: Andreas Gryphius, Hanse Jacob Christoffel von Grimmelshausen

Francie

- rozšířena byla literatura memoárová s moralistickými tendencemi -> veršované bajky - Jean de La Fontaine
- Moliere

HUDBA+DIVADLO

Divadlo

- má mimořádný význam, barokní člověk se s ním ztotožňuje, divadlo je jeden ze základních dobových příměrů, to dosvědčují názvy knih - Theatro mundi (Divadlo světa)
- lidé chápali svůj život jako hereckou roli, divadelní rysy má i život náboženský
- baroko zasáhlo všechny společenské vrstvy - panovnické a šlechtické dvory, církevní řády, venkovské obyvatelstvo

Anglie

- umělec renesance + baroka ->
William Shakespeare: dramatik, dramaturg, podílník divadelní společnosti, renesanční tvorba- Jak se vám líbí, Večer tříkrálový vrcholná fáze tvůrčího vývoje- Hamlet, Mackbeth, Othello) znepokojivá díla - Král Lear, nejlepší dílo - Sonety

Německo

- Jacob Bidermann = představitel jezuitského divadla, tragedie Cenodoxus
- Andreas Gryphius = slezský dramatik, komedie Absurda comica

Španělsko

- Pedro Calderón de la Barca = dramatik, nejbaroknější hra - Život je sen
- Tirso de Molina = zpracoval donjuanovskou látku Sevillský svůdce

Francie

- Pierre Corneille - tragik, tragedie Cid
- J. B.Moliére - komediograf, komedie:Lakomec, Misantrop, Zdravý nemocný, Měšťan šlechticem...
- Jean Racine - psychologické tragedie- Faidra.Ester, Ifigenie

Opera

- nová umělecká forma
- nejčastější barokní žánr
- hlavní podíl na rozvoji měla italská města v čele s Benátkami
- Claudio Monteverdi = působil v Benátkách, díla: Orfeuss, Odysseův návrat
- další italští mistři: Francesco Cavalli, Antonio Cesti, Alessandro Scarlatti
- Anglie - Georg Fridrich Händel

Oratoria

- souvisí s operou
- epický ráz, mytologická a náboženská témata
- největší mistři: Heinrich Schütz, Giacomo Carissimi
- zvláštní druh – pašije = hudební zpracování Kristova umučení

Hudba

- hudba se dělí na vokální a instrumentální
- zdokonalují se nástroje (varhany, cemballo, housle)
- v hudbě je důležitá harmonie
- koncertní život = vznikají první koncertní sály, je sem přístup všem vrstvám, vznikají první orchestry
- první veřejné koncerty: Anglie, později Německo, Itálie, Vídeň, Praha Johann Sebastian Bach - lipský varhanní virtuóz
- dílo:Janovy pašije, Vánoční oratorium, Umění fugy
Georg Philipp Telemann
- obsáhl všechny formy barokní hudby (opery, oratoria, mše, pašije, symfonie, koncertní suity, tria, sonáty)
Antonio Vivaldi
- italský skladatel a houslista
- dílo: Čtvero ročních dob

Francie

- nejvíce opera
- první tvůrce francouzské opery byl Ital Jean - Baptiste Lully
- apoteózy = zbožštění smrtelné osoby, v baletech

VÍRA A VĚDA V BAROKU

- je to období svatořečení, především řádových zakladatelů - Ignác z Loyoly, Terezie z Ávily
- doba rozkvětu mariánského kultu, oslabení papežské moci, oslabení vlny pronásledování čarodějnic
- proces sekularizační = proces zesvětštění, prorůstání světských prvků do každodenního života
- je zde řada obrodných pokusů: janseinistická obroda (katolická církev), pietistický směr (protestantská c.)
- myslitelé: Jacob Böhme a René Descart - počátky necírkevního myšlení
- významné centrum Universita v Leydenu (Nizozemí - centrum vědeckého života)
- přírodovědci: Galileo Galilei, Jan Evangelista Toricelli (zakladatel hydromechaniky, vynálezce rtuťového teploměru), Christian Huygens (zakladatel vlnové teorie světla)
- Jan Amos Komenský: jedna z nejtypičtějších osobností baroka, snaha vybudovat pansofii = universální věda, nejdůležitější dílo: Labyrint světa a ráj srdce
- Blaise Pascal - matematik a filosof, první počítačový stroj, dílo Myšlenky
- Hugo Grotius - holandský právník, zakladatel přirozeného práva
- Johann Althusius - německý právník
- Thomas Hobbes - anglický filosof a právní teoretik, zastánce silné státní moci
- Baruch Spinoza - holandský židmfilosof, dílo: Etika, hlasatel tolerance a demokraciePřidal: Martina 30. 3. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1180
Zhlédnuto: 9140 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Anglie v 17. stoletíZápadní Evropa po třicetileté válceDějepis