< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Hospodářství v období přechodu od feudalismu k industriální společnostiBarokní kulturaDějepis

Anglie v 17. století

• Alžběta I. zemřela v roce 1603 – poslední z rodu Tudorovců, nárok na trůn má skotský rod Stuartovců
• Skotsko – zaostalejší než Anglie - Jakub I. nemohl v Anglii vládnout stejným způsobem jako ve Skotsku
• v Anglii – vlivná tzv. nová šlechta – Jakubovi bránila v absolutismu (jak to bylo ve Skotsku), původem nešlechtici – povýšeni, podniká – proto je vlivná
• nástupce Jakuba – Karel I. se pokouší vládnout absolutisticky – spory s parlamentem – hlavně kvůli hospodaření – vypisoval daně bez souhlasu parlamentu, nevracel půjčky, obchodoval s úřady a tituly, za kritiku parlamentu ho rozpustil – vznikl nový parlament – stejně neústupný jako předchozí – Karel I. dočasně parlamentu ustupuje
• 1629 – opět se snaží vládnou absolutisticky
• Karel I. – vládne v Anglii, Skotsku, Irsku, kde jsou rozdílné náboženské poměry – v Anglii – anglikánská církev, ve Skotsku – kalvínská, v Irsku – katolická - chtěl země nábožensky sjednotit – vybral si anglikánskou, protože může stát v čele – začal ji zneužívat ve svůj prospěch – proti němu vzniká opozice – puritáni – chtěli církev očistit od špatných vlivů krále, byli nejednotní – první skupina – independenti, druhá - presbyteriáni
• independenti – chtěli, aby se anglikánská církev skládala z nezávislých náboženských obcí, které si budou volit své přestavené
• presbyteriáni - chtěli, aby v čele církve stála rada starších = rada presbyterů
• Karel I. – snaží se anglikánskou církev zavést i ve Skotsku a Irsku – vypuklo proti němu povstání – Karel I. neměl peníze na jeho potlačení, musel svolat parlament, aby schválili peníze na potlačení povstání – schválili, ale nastali spory o velení ve vojsku – chtěl mu velet král, ale chtěl mu velet i parlament, protože ten ho financoval
• poč. 1642 – Karel I. se pokusil o likvidaci opozice v parlamentě – k zatčení nedošlo – utekli – králův pokus o převrat vyvolal v Londýně nepokoje – vznikla revoluce a občanská válka v Anglii
• proti králi nejvíce vystupují independenti – v čele stál Oliver Cromwell
1645 – bitva u Naseby – král je poražen – uprchl do Skotska – ale zatkli ho tam a vydali do Anglie, kde byl uvězněn
• po uvěznění krále dochází k boji o moc mezi independenty a presbyteriány – situace využila chudina – zabírala opuštěný královský majetek – vzniá hnutí levellerů = rovnostáři – chtěli majetkově rovnou společnost
• v boji o moc levellerové podporovali Cromwella (independenty) – když Cromwell porazil presbyteriány a zlikvidoval i levellery
• Cromwell – vládl za pomoci revolučního teroru – vyvrcholil 1649 popravou Karla I. – v Anglii vyhlášena republika
• Cromwell – pokračuje v likvidaci opozice – armáda potlačila i povstání v Irsku a Skotsku
• Anglie, Irsko, Skotsko – sjednoceno do jednoho státu
• 1651 – zhoršení vztahů s Nizozemím – Cromwell vydal zákon – tzv. navigační akta – zákon zakazoval dovážet do Anglie zboží na jiných než anglických lodích, měl výjimku – zboží může být dovezeno na lodi s té země, odkud zboží pochází - to poškodilo Nizozemské kupce
• válka mezi Anglií a Nizozemím – Nizozemí je poraženo
• po vítězné válce v roce 1653 se Cromwell prohlásil lordem protektorem, neboli ochráncem, nastolil vojenskou diktaturu, rozpustil parlament
• 1658 zemřel - hrozí občanská válka – nedošlo k ní – podnikatelé se dohodli, že na trůn nastoupí Karel II . – syn Karla I., obnovení monarchie – „období restaurace Stuartovců“ = obnovení vlády
Karel II. – musel respektovat majetkové změny z revoluce, nesměl mít vlastní vojsko, absolutistických ambicí se ale nevzdal
Jakub II. – jeho bratr a nástupce, pokusil se obnovit absolutismus – neuspěl – 1688 – proti němu vypukla tzv. slavná revoluce – Stuartovci byli vyhnáni ze země
• nový panovník – Jakubův zeť – nizozemský místodržitel – Vilém III. Oranžský – vzniká personální unie, konstituční monarchie – hlavní moc v zemi má dvoukomorový parlament – horní sněmovna = sněmovna lordů – lidé do funkce jmenováni králem, nebo tuto funkci zdědili, dolní sněmovna – volena, na základě složení dolní sněmovny je volen předseda vlády
• v této době v Anglii 2 politické skupiny – toryové a whigové
• toryové – reprezentují duchovenstvo a rodové šlechty (staré šlechty), později se z nich stali konzervativci
• whigové – reprezentují novou šlechtu a podnikatele, později se z nich stali liberálové
• v Anglii vznikl stabilní politický systém, který umožnil hosp. vzestup – v 1707 – vznik Velké BritániePřidal: tess.for 26. 3. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 612
Zhlédnuto: 18318 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Hospodářství v období přechodu od feudalismu k industriální společnostiBarokní kulturaDějepis