< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Česká poezie 2. poloviny 20. stoletíHumor a satira v české literatuřeLiteratura

Česká próza 2. poloviny 20. století

Česká próza 2. poloviny 20. století - próza - válečná, budovatelská, kronikářská, historická, vzpomínková, reportážní, psychologická
- po roce 1945 se rozvíjí hlavně válečná próza, dokumentární literatura s vězeňskou tematikou
Julius Fučík - Reportáž psaná na oprátce - psáno ve vězení, dokument o nelítosti fašistů, tzv.motáková literatura (psána na kus papíru a vynášena dozorčím ven z věznice), plné znění vyšlo až po revoluci
Jiří Weil - Život s hvězdou - židovská tematika, autobiografie, pásmo vzpomínek
Jan Drda - Němá barikáda - 11 povídek, boj proti nacismu, boje v Praze, povídky Němá barikáda, Pancířová pěst, Vyšší princip, Včelař
- Městečko na dlani – tím vstoupil do literatury
- pohádky - Hrátky s čertem
- drama Posvícení v Tramtárii, Dalaskabáty, hříšná ves – pohádkové motivy
Jiří Marek - Muži jdou ve tmě – 5 parašutisté, snaží se dostat z fašistického obklíčení
Adolf Branald - Severní nádraží, Lazaretní vlak - vzpomínky, reportážní prvky, válka a povstání
Marie Pujmanová - trilogie Lidé na křižovatce, Hra s ohněm, Život proti smrti (2.3.díl v této době)
Marie MajerováNáměstí republiky - nové přepracování

Arnošt Lustig

- židovská tematika
- soubory povídek - Noc a naděje, Démanty noci
- Ulice ztracených bratří - povídka Můj známý Vili Feld - pražský židovský podnikatel, přežil koncentrační tábor, problémy prosadit se v poválečném světě
- kniha reportáží První stanice štěstí
- novely – Nemilovaná, Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou, Dita Saxová
- román Miláček - reportérské působení v Izraeli, připomíná Sbohem armádo
- Krásné zelené oči – román o holce, která je v Osvětimi a Terezíně. Stává se tu pomocnicí lékaře, později utíká a živí se prací v nevěstinci. Je znechucena, odjíždí do Prahy

Norbert Frýd

- autobiografický román Krabice živých

Ladislav Fuks

- osudy Židů, vztahy mezi rodiči a dětmi
- Pan Theodor Mundstock - starý Žid, přípravy na transport, vytvořil si v hlavě dvojníka, zemře před tím, než dorazí do koncentračního tábora pod koly auta
- Spalovač mrtvol – zfilmováno, hororový nádech, spalovač v krematoriu vraždí pro nacisty
- sbírka povídek Mí černovlasí bratři –o pěti bratřích z gymnázia, 3 židé, velmi talentovaní, jeden po druhém ale postupně umírají, sebevraždy či v ghettu
- román Variace na temnou strunu - přecitlivělý chlapec Michal, přísný otec, vytvořil si vlastní svět
- soubor povídek Smrt morčete
- román Myši Natálie Mooshabrové - matka týrána dětmi - zabijí cizí děti
- psychologická detektivka Příběh kriminálního rady
- humoreska Nebožtíci na bále
- za normalizace - socialistický realismus
- 80. léta - román Obraz Martina Blaskowitze
- historický román Vévodkyně a kuchařka – historický román – doba konce vlády Habsburků

Karel Ptáčník

- román Ročník jedenadvacet - na základě deníkových záznamů, reportážní prvky, lyrické pasáže; láska českého chlapce a německé dívky

Jan Otčenášek

- kompozice některých děl se blíží hudebním skladbám
- byl člen: Svaz československých spisovatelů, filmový dramaturg - 50. léta - román Plným krokem - výrobní tematika
- román Občan Brych – hl. hrdina se nemůže smířit s komunistickým převratem, psychologický román
- 1958 - Romeo, Julie a tma – filmová adaptace, novela (podobné Rollandovi a Shakespearovi)
- český maturant skrývá židovku před gestapem, ke konci zastřelena, děj v Praze za heindrichiády
- 60. léta - Kulhavý Orfeus - maturanti v továrně, snaha o odboj
- 70. léta - Když v ráji pršelo – román dvou mladých lidí
- nedokončený román Pokušení Katarina

Ladislav Mňačko

- román Smrt si říká Engelchen – partyzánská tématika

Bohumil Hrabal

- pocházel z Brna, žil se svým otcem (správce pivovaru) v Nymburku
- poznal strýce Pepina, který se stal jednou z typických postav Hrabalových próz
- pracoval v různých profesích, po válce dokončil práva, stal se spisovatelem z povolání, zemřel v roce 1997 při pádu z okna při krmení holubů
- soubor povídek Perlička na dně
- soubor povídek Pábitelé - často vypráví o sobě, vypráví o své rodině - strýc Pepin, o přátelích z uměleckých kruhů, lidové příběhy s prvky mystifikace
- Taneční hodiny pro starší a pokročilé - literární experiment - nechal se inspirovat poslední kapitolou Oddysea od Joyce
- Ostře sledované vlaky - podklad pro film režírovaný Jiřím Menzelem, železniční stanice za 2. světové války – Miloš Hrna – zakomplexovaný mladík, zemřel při přestřelce
- soubor povídek Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet
- soubor úvah a rozhovorů Domácí úlohy - nemohly být vydány
- Postřižiny - zfilmovány
- Slavnosti sněženek
- Krasosmutnění
- Harlekýnovy miliony
- Obsluhoval jsem anglického krále - vyšlo v zahraničí, u nás později (v souboru Tři novely)
- vzpomínkové eseje Něžný barbar
- soubor esejů a rozhovorů Domácí úkoly z pilnosti
- Kouzelná flétna, Listopadový uragán
- Sebrané spisy Bohumila Hrabala - 18 svazků od roku 1991 do 1997

Ota Pavel

- vlastním jménem Ota Popper, pocházel z židovské rodiny (otec byl žid, matka křesťanka), povídkář, novinář, sportovní redaktor
- náměty čerpal z cest do zahraničí (USA, Francie) - Dukla mezi mrakodrapy
- sport - Výstup na Eiger, Plná bedna šampaňského
- povídkové knihy - Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby - pak vyšly společně jako Zlatí úhoři
- biografické a autobiografické příběhy – postava maminky, tatínka, otcova přítele, zfilmováno
- humor, tragikomika, popis přírody

Vladimír Páral

- prozaik, působí v literatuře od 60. let, odhaluje protekci, karierismus, moc založenou na funkcích
- hrdinové jeho děl upadají v apatii a pracovnímu či rodinnému stereotypu, prostředí severočeských chemiček
- studoval vysokou školu chemickotechnologickou v Pardubicích, 70. léta - redaktor v severočeském nakladatelství v Ústí nad Labem, pohybuje se v exkluzivních uměleckých kruzích
- „černá řada“ - černá pentalogie - skládá se z románů a novel
- Veletrh splněných přání – chemik – erotická dobrodružství končí stereotypem
- Soukromá vichřice - mladý chemik, koloběh všedních dnů se snaží rozbít nevěrou
- Katapult – chemik hledá ženy podle inzerátů
- Milenci a vrazi
- Profesionální žena
- bílá řada - 70. léta - tematicky navazuje na předchozí díla, hlavní postavy hledají pozitivní hodnoty
- Mladý muž a bílá velryba – ústecký chemik se zamiluje do bývalé přítelkyně kolegy
- Radost až do rána
- Generální zázrak
- Muka obraznosti
- scifi- Pokušení AZZ, Válka s mnohozvířetem, Romeo a Julie 2300
- 90. léta - Dekameron 2000 aneb Láska v Praze
- Kniha rozkoší smíchu a zapomnění
- Profesionální muž

Josef Škvorecký

- scénárista, básník, prozaik, překladatel, vytvořil si vlastní styl pod vlivem moderní americké prozy
- k vrcholům jeho díla patří cyklus románů, v nichž se odrážejí osudy celé jeho generace - autobiografická postava Dannyho Smiřického - prochází celou pentalogií, narodil se v Náchodě, byl dělník v různých továrnách, po válce studoval na filozofické fakultě angličtinu a filozofii, krátce působil jako učitel. Používá vytříbený smysl pro humor
- věnoval se jazzu - odráží se v díle, působil jako středoškolský učitel
- redaktor státního nakladatelství krásné literatury a časopisu Světová literatura, od roku 1963 byl spisovatelem z povolání, roku 1969 emigroval - do Kanady - jeho manželka Zdena Salivarová zde založila nakladatelství 68 Publicious
- přednášel na univerzitě, byl vyznamenán řádem Bílého lva, v roce 1999 získal státní cenu za literaturu
- prvotina - román Zbabělci - děj se odehrává během osmi dnů - 4. - 11. května, vylíčil květnové povstání, české maloměsto na konci války, životní osudy mladé generace, hlavním hrdinou je Danny Smiřický, slang, živé dialogy
- Prima sezóna - dějově předchází Zbabělcům, v Torontu vyšla později, soubor povídek, rozdělena do 6 částí, každá část má samostatný název a tvoří povídku, děj se odehrává v průběhu jednoho roku - od zimy do podzimu- malé městečko - Kostelec
- Tankový prapor – zfilmován - Danny Smiřický tu vystupuje v roli velitele tanku, podzim 51, vojenská posádka, inspiroval se vlastní prezenční službou, 9 scének z vojenského života, drsná vojenská mluva
- Mirákl - podtitul - Politická detektivka, několik časových rovin
- Příběh inženýra lidských duší - Danny Smiřický opouští rodnou zem, žije v Torontu, děj se střídavě odehrává v Kostelci v době protektorátu a v Torontu 70. let, přátelé z doby jeho mládí - dopisy, vzpomínky, Danny zmoudřel
- povídky - soubor Sedmiramenný svícen - zařadil sem své nejlepší povídky, spojuje je dívka Rebeka- povídky o osudech židů ve druhé světové válce
- povídka Konec nylonového věku - navazuje na Zbabělce
- novely - Legenda Emöke, Bassaxofon
- detektivky - inteligentní poručík Borůvka
- Smutek poručíka Borůvky
- Hříchy propátera Knoxe - zfilmováno
- Konec poručíka Borůvky
- Návrat poručíka Borůvky
- Nápady čtenáře detektivek - kniha úvah, o velikánech světové detektivní literatury
- román Lvíče
- filmy - Zločin v dívčí škole, Farářův konec, Flirt se slečnou Stříbrnou
- cyklus dokumentů - Samožerbuch - informuje o činnosti nakladatelství zmiňuje se i o vzniku Zbabělců, Takového praporu
- 70. léta - sborník Na brigádě - vytvořil s Antonínem Brouskem
- 80. léta - román Scherzo Capriccioso - o životě Antonína Dvořáka, odbočky - osudy českých přistěhovalců v USA, obraz Prahy na přelomu století
- román Nevěsta z Texasu
- autobiografie - román Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty

Milan Kundera

- prozaik, básník, dramatik, literární teoretik, publicista, překladatel
- od roku 1970 nesměl publikovat, úspěšný v zahraničí, žil ve Francii – franc. spisovatel českého původu
- vystudoval FAMu, působil na francouzské univerzitě Rennes jako hostující profesor
- 1979 zbaven československého občanství - řada zahraničních poct
- 60. léta - 1. dramatická prvotina Majitelé klíčů
- Směšné lásky
- 1. román Žert - oceněn kritikou i čtenáři, hlavní hrdina Ludvík - seznámí se s Markétkou – odjíždí. Ludvík byl vyloučen z fakulty - náhodou se setkává s manželkou bývalého kamaráda - chce se mu pomstít - jeho manželku svede - nemělo to odezvu
- stať Český úděl - srpnové události - zamyšlení nad českými dějinami
- psal i francouzsky
- esej Umění románu - v Paříži vyšel 2. díl L´ art du roman, zamyšlení - proč se román stal nejoblíbenějším literárním druhem
- politická studie - Tragédie střední Evropy - zamýšlí se nad politickou situací, velký ohlas, podnět k úvahám o středoevropské kultuře
- román Život je jinde
- Valčík na rozloučenou - dopisoval v ČR
- Kniha smíchu a zapomnění - ve Francii, soubor samostatných kratších próz, úvahy o smyslu života, o ztraceném mládí…
- Nesnesitelná lehkost bytí
- Nesmrtelnost - prolíná se tu několik příběhů, věnuje se tu obecným problémům života, filosofickým úvahám o nesmrtelnosti
- francouzsky – Pomalost - obdiv francouzského osvícenství
- Totožnost

Ivan Klíma

- prozaik, dramatik, publicista, eseje, literárně věrné studie, eseje překládány do mnoha jazyků
- hlavní témata - milostné vztahy, hledání životních jistot
- část dětství prožil v Terezíně - pracoval v nakladatelství Československý spisovatel, v redakci Lidových novin, 70., 80. léta - většina děl vychází v zahraničí - Anglie
- povídkové soubory Má veselá jitra, Moje zlatá řemesla, Moje první lásky
- autobiografie - román Láska a smetí - zážitky z dětství
- román Soucit z milosti- česká verze o třetinu zkrácena
- výbor fejetonů - Kruh nepřátel českého jazyka

Ludvík Vaculík

- prozaik, publicista, rozhlasové reportáže
- Sekyra – 1. román . hodně epizod, různé časové linie, vzpomínky na dětství, valašská vesnice
- autorem manifestu 2000 slov
- normalizace - román Morčata - vyšlo jako první svazek edice Petlice - samizdatová literatura
- Český snář - deníkové záznamy a komentáře
- Milí spolužáci - deníky z mládí, 3 knihy - Kniha indiánská, Kniha dělnická, Kniha studentská
- soubory fejetonů - Jaro je tady, Srpnový rok, Stará dáma se baví
- román Jak se dělá chlapec

Michal Viewegh

- učitel, redaktor
- Báječná léta pod psa – Qido – nadprůměrně inteligentní dítě, s rodiči utíkají do Posázaví
- Nápady laskavého čtenáře, Výchova dívek v Čechách, Účastníci zájezdu, Vybíjená, Příběh nevěrné Kláry, Román pro ženy, Román pro muže

budovatelský román

- 50. léta - próza poznamenaná režimem
- navazuje na předválečný městský a vesnický román
- popis prostředí, schematické postavy
- pozitivní i negativní hrdinové
- náměty znárodňování, osídlování pohraničí, budování staveb
- Václav Řezáč - Nástup, Bitva
- Zdeněk Pluhař - Modré údolí
- Bohumil Říha - Země dokořán
- Jan Weiss - Lojzka
- Jan Kozák - Mariana Radvaková
- Ivan Klíma - Mezi třemi hranicemi
- Otčenášek - Plným krokem
- některé Páralovy romány - Veletrh splněných přání

psychologická próza

- navazuje na 1. polovinu 20. století - na Glazarovou, Pujmanovou, Havlíčka, Řezáče
Valja Stýblová - lékařka - náměty z lékařského prostředí
- Skalpel, prosím - chirurgie, zfilmováno
- Mne soudila noc - do jaké míry má žena právo rozhodovat o novém lidském životě
- Nenávidím a miluji, Nevěra, Dopis Kláře, Zlaté rybky, Na konci aleje
Ludmila Freiová - Příběh jednoho roku
- Letní kurzy - psychologické prvky, prvky sci-fi
Zdena Frýbová - Rok na haciendě, Příběh z lékárny, Připravte operační sál
- Mafie počesku, Mafie po listopadu
Iva Hercíková - emigrovala do USA
- román Domů - přepracován - u nás vyšel pod názvem K domovu se nedívej, anděli
Ilona Borská - Doktorka z domu trubačů
Egon Hostovský - Cizinec hledá byt - osudy českého lékaře, který se po válce dostává do NYC, kde hledá bydlení a místo, kde by mohl pracovat
- Půlnoční pacient - děj situován do NYC
- novela Dobročinný večírek

historická próza

- Miloš Václav Kratochvíl

fantazijní literatury

- Josef Nesvadba - povídky Tarzanova smrt, Einsteinův mozek, Výprava opačným směrem
- Vladimír Páral - Romoe a Julie 2000, Válka s mnohozvířetem
- Ondřej Neff
- hororově laděné příběhy - Ladislav Fuks, Pavel Kohout – Katyně

experimentální próza

- texty, které nemají logická ani gramatická pravidla - na základě nějaké asociace
- Věra Linhartová - Dům daleko, Prostor k rozlišení
- Karel Milota

literatura faktu

Miroslav Ivanov - rekonstrukce historických událostí
- pokus o řešení problémů, studoval prameny, konzultoval s odborníky, navštěvoval daná místa, detektivní a kriminalistické postupy
- Bohové odešli – antika
- Atentát na Reinharda Heydricha; Tajemství RKZ; Záhada rukopisu královédvorského; Vražda Václava, knížete českého; Požár Národního divadla; Sága o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše
Miloš Hubáček - Titanic, téma války - Moře v plamenech
Dušan Hamšík - okupace - Bomba pro Heydricha
cestovatelé - Zikmund a HanzelkaPřidal: jenikkozak 7. 1. 2014
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 2258
Zhlédnuto: 17370 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Česká poezie 2. poloviny 20. stoletíHumor a satira v české literatuřeLiteratura