< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Světová literatura 2. poloviny 20. stoletíČeská próza 2. poloviny 20. stoletíLiteratura

Česká poezie 2. poloviny 20. století

 • 1) první období - 1945 - 1948
 • 2) druhé období - 1948 - pol. 50. let - definitivní vítězství komunismu, Stalinův kult, budovatelská tematika, schematismus
 • 3) třetí období - od pol. 50. let do roku 1968 - uvolnění poměrů, Pražské jaro - 1968
 • 4) čtvrté období - 70. a 80. léta - normalizace - totalitní komunistická diktatura
  • a) oficiální literatura - prorežimní
  • b) exilová literatura - vydávána v zahraničí
  • c) samizdatová literatura - rozšiřována strojopisně, pro úzký okruh, nemohla být vydávána
 • 5) páté období - od roku 1989 do současnosti

první období (1945 - 1948)

jednotlivci

 • první vlna poválečné poezie, radost z konce války, osvobození, smutek nad válečnými oběťmi
 • vycházely Nezvalovy, Seifertovy, Halasovy básně, Neumannovy knihy, prosté verše Josefa Čapka - "Básně z koncentračního tábora"
 • prvotiny mladších autorů - Ivan Skála, Ivan Diviš, Jiří Šotola
 • ceněna Holanova sbírka "Rudoarmejci", Závadova "Povstání z mrtvých"
 • meditativní poezie - Jan Zahradníček, Václav Renč
 • vydáván Jiří Orten
 • elegicky laděné verše Františka Hrubína
 • tvorba Oldřicha Mikuláška

skupiny

 • pokračuje skupina 42 - proti meditativní poezii, básníci - Jiří Kolář, Ivan Blatný, Jiřina Hauková
 • mladší autoři - sdružení kolem deníku Mladá fronta a časopisu My - Oldřich Kryštofek, Jaromír Hořec, František Listopad (emigroval po roce 1948)
 • Kulturní kádr Českého svazu mládeže - Pavel Kohout, Stanislav Neumann (vnuk S. K. Neumanna)
 • skupina kolem Rudého práva - Ivan Skála, Jiří Mládek
 • kolem časopisu Ohnice - Zdeněk Urbánek, Josef Hiršal
 • skupina surrealistů + skupina Ra - Ludvík Kundera

Vítězslav Nezval

 • během války žil v ústraní, 1944 - krátce vězněn, po "osvobození" jmenován vedoucím filmového oboru na Ministerstvu informací
 • socialistická orientace literární tvorby - zpochybňován, útoky
 • 1945 - třídílná skladba "Historický obraz" - první část vznikla před okupací, druhá a třetí - okupace a "osvobození"
 • 1949 - sbírka "Veliký orloj" - cirkusy, lunaparky - "všední život zas už začal mít svoji cenu"
 • skladba "Stalin" - osvoboditel, zachránce
 • 50. léta - "Zpěv míru" - úzkost o osud lidstva
 • "Z domoviny" - vzpomínky na dětství a mládí na venkově
 • "Chrpy a města" - milostná, reflexivní, občanská lyrika, báseň "Moře" - ovlivněn pobytem u moře, konfrontace člověka s přírodou ("Ó moře, čím je ti mé hoře"), smrtelnost člověka x příroda žije dál
 • "Nedokončená" (1960, po jeho smrti)
 • nedokončil prozaickou knihu "Z mého života"

Jaroslav Seifert

 • za WW2 redaktor denního tisku, vážně onemocněl, odmítal sociální realismus, bylo mu zakázáno publikovat

první poválečná tvorba

 • 3 cykly básní
 • „Osm dní“ - elegický cyklus, 10 žalozpěvů, od úmrtí Masaryka po pohřeb v Lánech
 • „Říp v okně“
 • „S náručí otevřenou“ - smutek nad mrtvými
 • "Ruka a plamen" - "Šel malíř chudě do světa“ (verše k obrázkům Mikoláše Alše)

50. léta

 • "Píseň o Viktorce" - tragický osud ženy
 • "Maminka" - hluboce citová lyrika, nostalgické, oslava domova, vzpomínky na dětství, maminka - prostá pracující žena, písňová forma, melodické, v popředí každodenní situace
 • "Chlapec a hvězdy" - obrázky Lady

60. léta

 • "Koncert na ostrově", "Halleyova kometa", "Odlévání zvonů" - opouští pravidelný melodický verš - přechod k volnému verši, důraz na detail
 • 1968 - v samizdatu nebo v zahraničí, sbírka "Morový sloup"

konec 70. let

 • "Deštník z Piccadilly"
 • "Býti básníkem"

Vladimír Holan

 • básník, překládal Baudelaire, Lermontova, Pasternaka, La Fontaina
 • sbírka "Dokument", "Dík Sovětskému svazu", "Panichyda", "Rudoarmejci", "Tobě" (1949), průběh války, obraz noci, Rudoarmejci - letní dny, podzim
 • v 60. letech - epické skladby, sbírka "Příběhy" - báseň "Návrat" - hledání matčina hrobu, "Óda na radost" - tragický osud dívky
 • "Noc s Hamletem" - meditativní lyricko-epická poezie, pocta Shakespearovi, "Noc s Ofélií" - tematicky navazuje, "Mozartiana" - pocta Mozartovi

Jan Zahradníček

 • katolicky orientovaný proud, v 50. letech nespravedlivě vězněn, v 60. letech rehabilitován, ovlivněn Halasem - bez optimismu
 • skladby - "Stará země", "Svatý Václav"
 • sbírky "Čtyři léta", "Znamení moci"

František Hrubín

 • Posázaví, jižní Čechy - inspirace pro tvorbu
 • sbírka "Chléb s ocelí" - 3 části
 • skladba "Jobova noc" - 5 dílů, válka - střet staré a nové země, biblické motivy, válka - těžká zkouška pro zemi, Job - boJ, pohled do budoucnosti, obraz vytržený z rámu
 • lyricko-epická báseň "Hirošima" - všední události ve stejné době na různých místech
 • 50. léta - sbírka "Proměna" - několik dějových pásem, první - antický mýtus o Daidalovi a Ikarovi, druhý letní den v Praze, třetí - vzpomíná na lásku, svět po Hirošimě
 • "Můj zpěv" - báseň "Rybník Hejtman" - vzpomíná na dětství, domov, na matku, klidná hladina rybníka - touha po klidném životě, "Až do konce lásky"
 • 1962 - "Romance pro křídlovku" - lyricko-epická poema, zfilmována, forma deníku, volný verš blížící se próze, prolínání minulosti s přítomností, hlavní postava - básník, vzpomíná, autobiografické prvky, jeho láska - Terina, František - setká se s ní na pouti, žárlivě je pozoruje Viktor, setkají se znovu po třech letech na další pouti, chtějí se vzít, Viktor je pronásleduje, na třetí pouti se František dozví, že Terina zemřela na záškrt, po letech spolu muži navštíví její hrob, popis přírody
 • "Lešanské jesličky"

Oldřich Mikulášek

 • meditativní poezie, motiv krve
 • 50. léta - "Puky", "Divoké kačeny", "Horoucí zpěvy"
 • poema "Krajem táhne prašivec"
 • 60. léta - "Šokovaná růže", "Kam létají labutě"
 • "Agogh"

Jiří Kolář

 • Skupina 42, básník, výtvarník
 • náměty z běžného života, stírání hranic mezi fantasií a realitou
 • zatčen za dílo "Prométheova játra" - zobrazoval poměry za komunismu
 • podepsal Chartu 77, poté už nepublikoval
 • odešel do Berlína, do Paříže, bylo mu odebráno občanství - vráceno po převratu

Josef Kainar

 • pro děti, novinář, písně
 • publikoval od konce 30. let, seznámil se s Halasem, první verše – edice „První knížky“, kontakty s básníky a výtvarníky Skupiny 42
 • po „osvobození“ pracoval jako dramatik v divadle Satirik, od roku 1947 spisovatelem z povolání
 • na počátku normalizace pověřen vedením přípravného výboru nové spisovatelské organizace – krátce, v roce 1971 zemřel
 • sbírka „Nové mýty“ (1946) - báseň „Stříhali dohola malého chlapečka“ - všední událost, antipoetické výrazy, infinitivy, ironie, škodolibost ostatních, zhudebněno
 • 50. léta - sbírka „Veliká láska“, „Český sen“ - báseň „Člověka hořce mám rád“ - poezie všedního dne
 • 60. léta – sbírka „Moje blues“, sbírka „Lazar a píseň“ - báseň „Kocourek“ - monolog dívky, svěřuje se mu s problémyPřidal: Aleinad 9. 11. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 951
Zhlédnuto: 17250 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Světová literatura 2. poloviny 20. stoletíČeská próza 2. poloviny 20. stoletíLiteratura