< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Hospodářský a technický rozvoj koncem středověku a počátkem novověkuPolitický systém českého stavovského státuDějepis

Vláda Jagellonců

Po smrti Jiřího z Poděbrad nastoupil Vladislav Jagellonský – jen v Čechách – jinde Matyáš Korvín

Dohoda – kdo zemře první, jeho majetek zdědí ten, kdo bude na živu
1490 – zemřel Matyáš Korvín, Vladislav II. Jagellonský – král všech českých zemí, uherský král
Hospodářské poměry špatné – poznamenány husitskými válkami, v Uhrách války proti Turkům

Klesá počet poddaných => snížení příjmů pro vrchnost – hledá nové -> začíná hospodářsky podnikat v oblastech, ve kterých podnikala města = pivovarnictví
Hospodářská konkurence vede ke konfliktům
1500 král vydává na nátlak šlechty – Vladislavské zemské zřízení – omezil politická práva měšťanů – nemohou hlasovat na zemském sněmu, zemský soud může zasahovat do městského práva
Měšťané protestují – nevyhověno

Poč. 16. stol. – roste nápor Turků – Vladislav přesídlil do Budína

Šlechta se dopouští vůči městům otevřeného bezpráví
1508 – měšťané si vynutili na králi právo hlasovat na sněmu v otázkách týkajících se měst
1513 – vztahy mezi šlechtou a měšťany se zhoršují, města vytvořila vojenský spolek proti šlechtě, na stranu měšťanům část šlechty – Bartoloměj Münsterberský – vnuk Jiřího z Poděbrad
Schyluje se k občanské válce, král nemůže řešit – blíží se válka s Turky
1514 – Proti Turkům křížová výprava – nevydařila se – uherští magnáti odmítli účast, přihlásila se chudá šlechta, měšťané a rolníci aby získali majetek – bojují proti uherským magnátům, v čele povstalců Jiří Dóža - po celých Uhrách

Vojska Uherského magnáta Jana Zápolského – porazil je, vůdci popraveni

1516 – Vladislav II. zemřel – přimělo k vyjednávání mezi šlechtou a měšťany – zásluha: nejvyšší hofmistr Vilém z Pernštejna

1517 – podepsána dohoda: Svatováclavská smlouva – velmi důležitá
  • Šlechta může hospodářsky podnikat
  • městské soudy si udrželi nezávislost
  • měšťané mohou hlasovat na sněmu
Po Vladislavu – Ludvík Jagellonský – většinu vlády v Uhrách – nepřítomnosti krále využila šlechta k posílení moci

20. léta 16. stol. – v Praze náboženské spory
Poč. 16. stol. v Německu probíhá reformace – inspirována husity
Část kališníků přijala Lutherovo učení -> novoutrakvisté, proti konzervativní kališníci -> staroutrakvisté – obviňují se z kacířství – situace se blíží občanské válce
Ludvík nemá čas řešit – válčí s Turky
1526 – Turci: útok na Uhry
Srpen 1526 – bitva u Moháče – Turci vyhráli, Ludvík Jagellonský se utopil na ústupu => český a uherský stát bez králePřidal: Tonda 18. 12. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 332
Zhlédnuto: 2304 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Hospodářský a technický rozvoj koncem středověku a počátkem novověkuPolitický systém českého stavovského státuDějepis