< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Vláda JagelloncůVýpisky na písemku - Velké zeměpisné objevy -> BarokoDějepis

Politický systém českého stavovského státu

Stavovský stát – panovník, jeho moc je omezena, roste význam zemských sněmů – zasedají představitelé stavů – chtějí co největší moc, panovník chce svoji moc posílit

Občas se scházel Generální sněm českých zemí – zástupci stavů ze všech českých zemích, řešil zásadní otázky – mír, válka; volba panovníka

Každý zemský sněm pracuje odlišně – nejdůležitější český

Český zemský sněm – zastoupeny 3 stavy – páni, rytíři, měšťané – každý pán a rytíř má jeden hlas – páni všichni; zástupci rytířů – voleni na krajských sněmech; za každé královské město jeden zástupce
Hlasy šlechty mají větší váhu, než měšťanů
Práva: povoluje panovníkovi vybírat daně, tvoří nové zákony, povoluje vojenské tažení za hranice, uděluje cizincům inkolát = obyvatelské právo; usnesení sněmu nevyžaduje souhlas krále, po zápisu usnesení do zemských desek se stávalo zákonem

Zemské desky = sbírka zákonů, vydávány tiskem

Moravský zemský sněm - podobně jako český, navíc v něm zastoupeno katolické duchovenstvo
Podobné – sněm Dolní Lužice
Sněm Horní Lužice - jedna skupina – šlechta, měšťané
Slezsko - složité – část území spravuje český král, část pod správou místních knížat – žádný jednotný zemský sněm

Krajské sjezdy – rytíři volí své zástupce
Zemský soud – zasedá 4x ročně, předsedá mu panovník, řeší spory mezi šlechtou, zasedá: zemský sudí - vede řízení, vystudovaný právník; písař, nejvyšší komorník – ručí za to, že bude proveden zápis do zemských desek

Vláda – panovník, nejvyšší purkrabí = zástupce panovníka; nejvyšší kancléř – vydává souhlas k vydání důležitých královských listin; podkomoří – správa královských měst, potvrzuje členy městských rad; zemský sudí; krajští purkrabí – představitelé krajů

Většinu úřadů obsazují páni, rytíři: nejvyšší písař, krajský purkrabí; podkomoří – ze starého města Pražského

Morava - vláda – zástupce: moravský markrabě – panovník, nebo jeho nástupce; zemský hejtman – prodloužená ruka panovníka
Lužice – fojt = zemský hejtman
Zákony – platí celostátně, některé jen v jedné zemi, pro každý stav platí odlišné zákony, poddaní se musí řídit zákony své vrchnosti; každý šlechtic muže mít své vlastní zákony

Do 30leté válkyPřidal: Tonda 18. 12. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 304
Zhlédnuto: 1851 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Vláda JagelloncůVýpisky na písemku - Velké zeměpisné objevy -> BarokoDějepis