< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Boje o český trůn po husitských válkáchVláda JagelloncůDějepis

Hospodářský a technický rozvoj koncem středověku a počátkem novověku

1492 – objevena Amerika => konec středověku

Zemědělství

zdroj obživy většiny obyvatel
Žádné nové zemědělské nářadí, zdokonalování, změnila se organizace obdělávání půdy – trojpolní systém byl nahrazen systémem střídavým – mizí úhor, na místě úhoru se pěstují pícniny (vojtěška)
Vzrost počet hospodářských zvířat, přechod od volného pasení k ustájení => vznik hnoje => hnojení => vyšší výnosy; více půdy
Roste počet obyvatelstva, zvýšení produktivity zemědělství => nemusí se tím živit tolik lidí
Po objevení Ameriky nové plodiny – brambory, ze začátku jako okrasná rostlina, později na jídlo
Nově se pěstuje se kukuřice, nové druhy zeleniny, rýže
Technické plodiny – len, konopí, brambory – na škrob
Roste spotřeba masa
Třtinový cukr

Řemesla

Zdokonalení různých zařízení; zdokonaleno vodní kolo – voda přiváděna ze shora, u větrného mlýna se otáčí jen vršek s lopatkami
Vysoké pece – nedostatek paliva => brzda výroby paliva, používají se měchy poháněné vodním kolem na zvětšení výhně
Zdokonalení důlních čerpadel.
16. stol. – pokrok v textilní výrobě, objevuje se šlapací kolovrat, horizontální tkalcovské stavy; stav na pletení punčoch; zdokonalení barvení látek
Zlepšila se stavba lodí, používá se koudel a smůla k těsnění; stavba vícestěžňových plachetnic, používá se kompas, astoláb – zařízení na určení polohy
Změny v organizaci práce:
Nákladnický systém – podnikatel organizuje řemeslníkům výrobu, ale oni nejsou jeho zaměstnanci
Manufaktura – hromadně se vyrábí ručně
  • Rozptýlená manufaktura – pracují doma, majitel dodá suroviny, vybere výrobky
  • Koncentrovaná manufaktura – výroba na jednom místě
Hlavně na venkově – ve městech cechy – nedovolují vznik manufaktur

Obchod

Evropané – zájem o luxusní výrobky (hedvábné látky, zbraně, koření, porcelán)
Univerzální platidlo – zlato a otroci
Po objevení Ameriky – trojúhelník – Evropa, Afrika a Amerika
– – Obchodník levně v Evropě nakoupil, v Africe to prodal za otroky, dovezl je do Ameriky, prodal je a vrátil se do Evropy
Nebezpečné – vznikají obchodní společnosti – nejčastější název: Východoindická společnost – Španělé, Angličané, Nizozemci, ...Přidal: Tonda 11. 12. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 290
Zhlédnuto: 2416 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Boje o český trůn po husitských válkáchVláda JagelloncůDějepis