Starověká Indie

Nejstarší civilizace vznikla u řeky INDUS
rozmanité přírodní podmínky - úrodné nížiny, vysoká pohoří, džungle => přírodní překážky omezovaly kontakty mezi obyvatelstvem
Obživa
závlahové zemědělství - z Mezopotámie - obiloviny - rýže; bavlník (tkali bavlnu jako první)
  chov dobytka - na těžkou práci využívali ochočený slony
Ganga - 2 řeka
Harappská kultura podle centra Harapa - v Pákistánu
vyspělá civilizace a vlastnila větší území než dnešní Pákistán
stavěli města podle jednotných plánů, stejné typy budov bez ozdob; městské ulice přímé a navzájem kolmé, dlážděné; kanalizace, vodovody
je o ní málo informací, protože jejich písmo je nerozluštěno

pol. 18. stol. př. n. l. - zaútočili na Harappskou civilizaci ARÝJSKÉ KMENY => zánik harappské civilizace VÉDSKÉ OBDOBÍ
13. - 7. st. př. n. l. - je spojeno s Áryjskými kmeny
podle VÉDSKÉ LITERATURY - různé chvalozpěvy, zaklínadla
vytvořili v Indii mnoho států a v čele státu je RADŽA
dochází zde k válkám a postupně se Indie sjednocovala
RÁDŽOVÉ - neměli neomezenou moc, museli se o moc dělit s lidovým shromážděnímBRÁHMALISMUS - nejvyšší bůh BRÁHMA
dostat se z jedné kasty do druhé bylo nemyslitelné
náboženství učí o převtělování - pokud člověk žije dobrý život, tak se do dalšího života převtělí do lepší kasty a když špatně, tak i za zvíře KASTA NEDOTKNUTELNÝCH - lidé nejnižšího postavení a měli za úkol spalovat a pohřbívat mrtvé a nesměli se nikoho dotknout
(dneska jsou stále ale jsou zakázané)
RANNÉ HISTORICKÉ OBDOBÍ
7 - 4. st. př. n. l. - Indie se sjednocuje - vznik států
MAGADHSKÁ ŘÍŠE - největší rozkvět 6. - 5. st. př. n. l. - za vlády krále BIMBISÁRA
- udržovala kontakt s peršany a řeky
- vyspělá civilizace MAURIJSKÁ ŘÍŠE - vládne zde - ČANDRAGUPTA MAURIJA
- ve 3. st. př. n. l. - dobyl MAGADHSKOU ŘÍŠI
- sjednotil INDII

NÁBOŽENSTVÍ A KULTURA politeistické - bráhmanismus
přelom 6. - 5. st. př. n. l. - žil PRINC SIDDHARTHA GAUTÁMA začal kritizovat to učení o převtělování a odešel meditovat přemýšlel o podstatě světa
BUDDHA - založil to, ale jde o rozplynutí duše do věčné blaženosti = NÍRVÁNA
VARDHÁMÁNA MAHAVÍRA (DŽINA) - důraz na nenásilný způsob života
tvrdil že zabití jakéhokoliv živého tvora je zločinPřidal: Heminqa 3. 1. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 382
Zhlédnuto: 4742 krát