< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Sparta a Athény v archaickém obdobíStarověká IndieDějepis

Féničané

Na území dnešního Libanonu a Asýrie
Z řečtiny - foinikis (purpurová barva - nosili ji, aby nebyla vidět krev)
Sami sebe nazývali podle města odkud pocházeli
Původ je nejasný
Území, kde žili, je hornaté => omezení u zemědělství, ale dokázali půdu využít intenzivně; pěstovali obilí, ovocné stromy, zelenina
Využívali místní nerostné suroviny - mramor, železná ruda
Dobří řemeslníci - uměli stavět kvalitní lodě => mořeplavci i piráti
Ve Středomoří zakládali obchodní kolonie - Cartago (Tunisko) - tato kolonie se stala nejsilnějším fénickým státem
Podnikali dálkové plavby - obepluli Afriku (orientace podle malého vozu) plavba trvala 3 roky, objevili se fénické nápisy v Brazílii
Féničané se usadili na Blízkém východě 3. tis. př. n. l.
Na pobřeží založili svá města -> později městské státy - Tyros, Sídon, Byblos, Ugarit
V čele stál dědičný panovník, nemá neomezenou moc, dělili se o vládu s radou starších
O území Féničanů měli zájem i jiné národy - Asyřané, Babyloňané, Peršané, Židé, Řekové, Římani, Chetité
V období cizí nadvlády většinou ji uznali a snažili se přežít a přizpůsobit
Ve 3. - 2. tis. př. n. l. - Fénicie pod silným vlivem Egypta => mumifikace mrtvých
Kolem roku 1100 - do Fénicie pronikli Asyřané - zpočátku se spokojili s placením daní -> poté se zvyšovaly
Proti Asyřanům se postavili féničtí králové - Maatebaal, Adonobaal, na čas pronikání Asyřanů zastavili
8. st. př. n. l. - Asyřané obnovili tlak a Féničané připojeni k Asýrii
  612 př. n. l. - pád Asýrie - pronikli sem Peršané, ale Peršané ponechali Féničanům určitou nezávislost
Féničané perskými spojenci a podporují Peršany v Řecko-perských válkách  V r. 333 př. n. l. - dobyl území Fénicie Alexandr Makedonský; do této oblasti pronikají Řekové - velmi intenzivně
Féničtina postupně změněna na řečtinu
  2. stol. př. n. l. - 2 nezávislá města ve Fénicii – Tyros a Sídon
  2. stol. př. n. l. - Římané zničili nejsilnější fénický stát Kartágo r. 64 př. n. l. - Římané ovládli Tyros a Sídon = konec Fénické říše
 

Náboženství

Každé město má svého boha, uctívali přírodní síly, obřady v přírodě (hory, blízko pramenů, posvátných stromů, kamenů...)
Cedr libanonský - posvátné jen ty staré
Všichni prokazovali úctu bohu Baalovi
Přinášeli svým bohům oběti - zvířata, rostlinstvo, někdy i lidské (v Kartágu je hřbitov obětovaných dětí)

Kultura

Nevytvořili vlastní, ale přijímali kultury svých sousedů
Vytvořili hláskové písmoPřidal: Heminqa 3. 1. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 377
Zhlédnuto: 4914 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Sparta a Athény v archaickém obdobíStarověká IndieDějepis