Sparta a Athény v archaickém období

Athény

Na poloostrově Attika
Z počátku království potom je zde Aristokracie - eupatridé, z nich se volí nejvyšší státní úředníci 9 Archontů - 1 rok funkční období, po ukončení úřadu doživotní členi Aristokratické rady = Areopag
Centrum města – Akropolis
Areopag dohlížel na dodržování zákonů a je to nejvyšší státní orgán
Rodové instituce - důležité , přesná podoba není známá
Poč. 6. stol. př. n. l. - roste v Athénách nespokojenost s vládou eupatridů
Do funkce Archónta je zvolen Solón - živil se obchodem, cestovatel, válečník; zahájil reformy
Reformy - zrušil dlužní otroctví, vykoupil je za státní peníze; obyvatelstvo rozděleno na 4 třídy – přesná práva a povinnosti, nejbohatší mají nejvíce práv, ale taky nejvíce povinností ; oslabena politická moc eupatridů, ale rozpory ve společnosti nebyly vyřešeny
V pol. 6. st. př. n. l. – v Athénách státní převrat provedl – Peisistratos, nastolil tyranidu – Sólonovi reformy zůstaly zachovány a v Athénách je hospodářský a kulturní rozkvět
Koncem 6. st. př. n. l. - eupatridé pomocí Sparty se pokusili o státní převrat - neúspěšné
Nový vládce – Kleisthénés - provedl další reformu - obyvatelstvo rozděleno podle území bez ohledu na majetkové poměry; zavedl v Athénách jako pojistku proti převratu - Střepinový soud - psali jméno člověka, o kterém mysleli, že chce státní převrat, a kdo získal nejvíc hlasů a byl vypovězen na 10 let z Athén – řecky se tomu říká Ostrakismos

SPARTA

Nezbylo toho mnoho; je na Peloponéském poloostrově
Hlavní obyvatelstvo Dórové - dlouho ne zde rodové zřízení, jediní plnoprávní obyvatelé státu – nepracovali jen umělecká tvorba – to byla práce hodna svobodného člověka
Sloužili v armádě – vychováváni chlapci už od 7 let
Dcery zůstávali doma a učí starat se o domácnost a manžela, museli umět hrát na nástroj pěkně zpívat, měla být schopna ubránit domácnost se zbraní v ruce
Spartská výchova- když se narodilo dítě, tak otec rozhodl, jestli na živu zůstane nebo ne, pokud ne tak je hodili ze skály
Děti žili v drsných podmínkách
Každý Sparťan měl právo vlastnit otroky patřící státu – Heilóti , nemohli je jen tak zabít nebo poškodit, 1 za rok vyhlásili válku heilótům a během války proti heilótům vystoupili mladíci a příležitost někoho zabít
Sparťané byli nedůvěřivý vůči cizincům – vypověděli je ze země
Perioikové - neplnoprávné obyvatelstvo, mohli sloužit v armádě, ale nemohli mít k dispozici hélóty
Lakedaimoňané - Sparťané a perioikové svobodné obyvatelstvo
Sparťané zavedli železné peníze
V čele stáli 2 králové – Archagetové - plná moc v období války, v období míru stáli v čele Eforové – dohlíželi na dodržování zákonů, mohli stíhat i krále a ve funkci byli jen jeden rok
Gerusie - nejmocnější státní orgán v podstatě Rada Starších; 28 členů starších 60 let + 2 králové
Úzká skupina nejbohatších lidí – Oligarchie
Sparta vojensky nejsilnější stát, vytvořila vojenský pakt tzv. Peloponéský spolekPřidal: Heminqa 3. 1. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 442
Zhlédnuto: 4002 krát