< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Starověká IndieHelénistické státyDějepis

Evropa ve starověku

Málo informací
Pyramidové civilizace na Balkáně - objeveny nedávno ve vesnici VISOKO v Bosně
Staví pyramidy, civilizace o které nic nevíme

Egejská oblast

Výhodná z hlediska obchodu vztahy s Malou Asií
Příznivé podnebí - mírná a vlhká zima Naleziště nerostných surovin - železo (Kréta), mramor (Kypr - kyprus)
2000 př. n. l. - Civilizace na Krétě
Městské státy - Knóssos, Faitos, Malia Kolem 1700 př. n. l. velké zemětřesení a končí období 1. paláců
Začíná období 2. paláců
Hlavní zdroj informací - Řecké báje
Vládce Minoa - Labyrintos (Dům u dvojté sekery, bludiště) - někde tady žil Minotaurus
16. - 15. stol. př. n. l. - úpadek civilizace - přichází řecký kmen Achaiů => rozvrat civilizace
Minajská kultura
Lineární písmo, celá Kréta + ostrovy
Mykénská civilizace
Kolem 2000 př. n. l. - vytvořil kmen Achaiů - vyvraždili původní obyvatelstvo, převzali jejich kulturu
2. pol. 17. stol. př. n. l. -vytváří vlastní kulturu centrum jsou Mykény
Soubor městských států
Velké majetkové rozdíly mezi obyvatelstvem
Bohatí si staví šachtové domy
Zlaté pohřební profily dávány na obličej aby poznala duše člověka - vliv Egypta
Agamemnón - vládce, neví se kdy vládl
15. stol. př. n. l. - Achaiové ovládli Krétu a částečně přijali Mínojskou kulturu - vyspělá - kanalizace, vodovody
Největší rozmach koncem 13. stol. př. n. l. - řada měst zničena, přispěli i místní války
2. pol. 12. stol. př. n. l. - zaniká civilizace - zemětřesení, války; kmen Dórů - ovládl oblast Mikénskou a Mínojskou oblast a o dalších se moc neví
Informace z eposů - IliasOdysea, Homérova existence není 100%
Homérské období řeckých dějin (13. - 8. stol. př. n. l.)Přidal: Heminqa 3. 1. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 259
Zhlédnuto: 2394 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Starověká IndieHelénistické státyDějepis