Vzdělanost starověkých Řeků

Řecká vzdělanost je základem evropské vzdělanosti vytvořili; vlastní hláskové písmo - 24 znaků, inspiraci je písmo Féničanů
Řecké společnosti byla nutná vzdělanost každý svobodný občan musel umět číst psát a počítat 
Školství bylo soukromé a do škol chodili od 6-18 let; první kdo vytvořil školní systém
Ideálem řecké výchovy byl člověk tělesně krásný a mravně zdravý – Kalokagathia
V řeckých maloasijských státech - vznikla filozofie, hledali otázku podstatu světa a začali to hledat v pralátce, Řekové to skládali z hlavních živlů
Představovali si to jako látku -> materialistická filozofie
Hlavní filozof - Demokritos - všechno se skládá z atomu atomos - nedělitelný; předměty jsou spojována a tím vzniká hmota a když rozpojí a zaniká
Nové filozofické otázky – Sofisté – učitelé moudrosti, byli vzdělaní v oboru práva, řečnictví, politice; vytvořili vědu o zákonitostech lidského myšlení a vypracovali pravidla vědeckého sporu, byli často pro svoje argumenty neoblíbení a zpochybňovali otázku mravnosti
Epikuros - filozof, tvrdil že nejvyšší  hodnota v životě je slast V klasickém období řeckých dějin je filozofie idealistická - odmítá se
Sokrates – ani materialista ani idealista odpůrce sofistů a zabýval se otázkami morálky
Měl řadu žáků – Platón - nejvýznamnější idealistický filozof, tvrdil že smysly vnímaný svět je odraz od nějakého světa idejí
Aristoteles - shromáždil všechno tehdy známé vědění a zakladatel logiky a politologie; Vychovatel Alexandra Makedonského

Byli dobří v dějepisectví zakladatel - Hérodotos - popsal řecko-perské války
Pokračovatel Thukidides
Matematika, fyzika, astronomie a geometrie PythagorasPřidal: Heminqa 3. 1. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 261
Zhlédnuto: 4130 krát