< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Základní právní pojmy, ústavaVytváření výkonů v podnikuZáklady společenských věd

Obchodní právo, Ústavní právo


 

A) Obchodní právo (obchodní kapitálové společnosti – podstata, charakteristika, založení a orgány jednotlivých typů společnosti)

 

Obchodní kapitálové společnosti

-     je v nich určena výše základního kapitálu

-     společníci nejsou povinni ve společnosti pracovat, ale účastní se svými majetkovými vklady

-     dokud společnost trvá společník nemůže žádat vrácení svého vkladu

-     ručení společníků za závazky společnosti je omezeno

-     kapitálové společnosti =  S. R. O. a A. S.

 

Společnost s ručením omezeným (s. r. o. nebo spol. s. r. o.)

-     maximálně může mít 50 společníků (společenská smlouva)

-     společnost může být založena i jedinou osobou (zakladatelská listina)

základní kapitál – nejméně 200 000 Kč úhrnem všech vkladů

ručení – do výše svého vkladu (minimální vklad do společnosti je 20 000Kč)

-     práva a povinnosti společníků se řídí jeho podílem

-     společník není oprávněn ze společnosti vystoupit (ze závažných důvodů účast zruší soud, v tomto případě dostane vypořádací podíl)

-     je-li ve společenské smlouvě ujednáno, může svůj podíl převést na jiného společníka

-     úmrtím společníka přechází jeho podíl na dědice

orgány společnosti

c     Valná hromada – nejvyšší orgán společnosti

-   rozhoduje o nejdůležitějších věcech

-   schází se minimálně 1x ročně

c     Statutární orgán – jeden nebo více společníků, který společnost vede a jedná jejím   jménem

c     Dozorčí rada – zřizuje se jen když to vyžaduje společenská smlouva

 

Akciová společnost ( a. s. nebo akc. spol.)

základní kapitál – nejméně 2 000 000Kč – rozložený na určitý počet akcií (akcie si kupují zakladatelé mezi s sebou)

ručení – společnost ručí celým svým majetkem, akcionář neručí za závazky své společnosti

-     ZK společnosti založené s veřejnou nabídkou musí být nejméně 20 000 000Kč

Akcie – CP jehož držitel je akcionář (společník)

-     dva druhy akcií:

a)     na majitele – převádí se předáním, neomezené převoditelná

b)     na jméno – převod se zapíše do záznamu akcionářů

Akcionář – podílí se na HV, likvidačním zůstatku a má právo na dividendu

 

Orgány společnosti

c     Valná hromada – jsou to všichni přítomní akcionáři, schází se minimálně 1x za rok

-     rozhoduje o nejdůležitějších záležitostech firmy

-     rozhodovat mohou jen akcionáři s jmenovitou hodnotou úhrnem vyšší než 30% ZK

c     Statutární orgán – řídí společnost a jedná jejím jménem = je to představenstvo

c     Dozorčí rada – dohlíží na podnikatelské činnosti podniku

 

-     společnost je povinna tvořit REZERVNÍ FOND ze zisku

-     je to nejméně 20% ze zisku, ale ne více než 10% z hodnoty ZK

-     slouží pouze k úhradě ztráty

B) Ústavní právo (moc soudní, NKÚ, ČNB, územní samospráva)

 

Moc soudní

-     soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy

-     vykovávaná nezávislými soudy

Ústavní soud

-     orgán ochrany ústavnosti

-     skládá se z 15-ti soudů jmenováni prezidentem na 15 let

-     ústavní soud rozhoduje např. o zrušení zákona, o ústavních stížnosti st. org. územní samosprávy, spory o rozsah kompetencí st. orgánů

-     vykonatelné rozhodnutí ústavního soudu je závazné pro všechny organizace i osoby

-     v ústavě se pojednává o trestném stíhání ústavních soudů

-     soudci ústavního soudu jsou vázáni pouze ústavními zákony a mezinárodními smlouvami

 

Soudy

-     jsou především k tomu, aby zákonným způsobem poskytly ochranu právům

-     jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činny

-     soustava soudů: Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní soudy

-     soudce je jmenován prezidentem bez časového omezení

-     soudce je vázán jen zákonem nikým jiným

-     všichni mají před soudem stejná práva

-     rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně

 

NKÚ

-     nezávislý orgán

-     kontroluje hospodaření se státním rozpočtem

-     prezidenta NKÚ jmenuje prezident ČR

 

ČNB

-     banka státu

-     hlavním cílem je stabilita měny

-     do její činnosti lze zasahovat jen ze zákona

-     guvernéra jmenuje prezident ČR

 

Územní samospráva

-     mluví o členění ČR na základní samosprávné celky

-     vyššími samosprávními celky jsou kraje, které lze tvořit nebo rušit pouze zákonem

 

 

 
Přidal: mia.a.ja 9. 5. 2010
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1433
Zhlédnuto: 2530 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Základní právní pojmy, ústavaVytváření výkonů v podnikuZáklady společenských věd