< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >politologie-úvod ústava črZáklady společenských věd

sociální role


 

Soc.role:v procesu socializace si osvojujeme řadu role. Role odráží očekávání ostatních členů společnosti a člověk může být nositelem mnoha vzájemně se doplňujících i křížícívh se rolí. Křížení=přenesení vzorce chování z jedné role na druhou takže vznikne nová. Každá role má jinou váhu a náš vztah k nim může přecházet od absolutního ztotožnění až k úplnému odmítnutí. Role nám garantuje, že se člověk nebude chovat způsobem, který by šokoval druhé, ale naopak se bude snažit respektovat představy o tom co je a není vhodné. Druhy rolí:skupinové, individuální, připsané, získané vnucené, krátkodobé, dlouhodobé. Konflikt v roli-jedinec se nedokáže vyrovnat s požadavky role. Očekáváví jedné role může být v protikladu s očekáváním druhé. Soc.role-je soubor očekávaných chování, je tím co se od člověka čeká. Soc.status-hodnota postavení, které člověk zaujímá v soc.útvaru, je svázán s výkonem určité role.

Rituál:souvisí se snahou opakovat to co se alespoň zdánlivě osvědčilo a nezáleží na vnitřní logice věci. U zvířat jsou na instinktech u lidí podléhají socializaci. Dělení-krizové, oslavné, trest, změna stavu.

Soc.učení:teorie je zaměřena na učení, které se uskutečňuje v soc.kontextu. Zkoumá jakým způsobem se účastní na procesu přostředí, okolnosti, vnitřní a vnější motivace. Asociace-vytváření spojů mezi podněty. Zpevnění-odměny a tersty. Nápodoba-způsob učení. Identifikace-ztotožnění. Děti si na jedné straně vštěpují žádoucí hodnoty a normy na druhé straně přijdou na to, že ne všeho tím dosáhnou. norma=pravidlo, které mázávaznou platnost, je to to, co je ve společnosti zvyklé, osvědčené, žádoucí. deviace=odchylka od normy. Negativní dev., pozitivní dev.-extrémní dodržování pravidel. Primární-hlad, sekundární-na základě chování okolí. Příčiny dev.psychické, biologické. Patogenické jevy-narušují společnost nebo jedince. Soc. Útvary-agregáty-skupina založená na prostoru:shluk, dav. Typy davů:útočné, drancující, únikové, čumilové, demonstranti, publikum, nábož.obřady.

Soc.skupiny-2 a více lidí ve vzájemných vztazích, společném zájmu, cíli, pevné vztahy, navenek jednotní, každý má roli a normy. Dělíme je podle velikosti, zájmu, věku, cíle, stability, přístupnosti. Velikost:malé(větší konflikty, víc se znají)xvelké(malé podskupiny, neznají se). Primární(rodina, intimní vztahy)x sekundární(všechny další). formální(přesné úlohy)x neformální(spontální). členské(sem členem)x referenční(chceme ale nejsme členové). dobrovolná(když chvi být členem tak jsem)x nedobrovolná (vězení, vojna). otevřené(lehce se tam dostanu)x uzavřené(stálé, těžce se dostanu)x výběrové(když něco splním). Integrační x dezintegrační(rozloží společnost).

Konflikt-rozkol. Není ani pozit. ani nepozit. Může mít destruktivní účinky. Je to střed zájmů, sil, myšlenek, vlastností.

Typy konfliktů: intrapersonální-uvnitř jedince. Interpersonální-ve skupině. Intraskupinový-mezi členy skupiny. Interskupinový- mezi skupinami.
Přidal: helmistr 26. 2. 2010
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 468
Zhlédnuto: 5163 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >politologie-úvod ústava črZáklady společenských věd