< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >sociologie politologie-úvod Základy společenských věd

metody psychologie


 

Volba psych.výzkumných metod je závislá na cíli výzkumu,charakteru zkuomaných psych. jevů,na používaných metodách (experiment, rozhovor, dotazník, rozbor práce, sociometrická metoda. pozorování=extrospekce zjištují se a zaznamenávají se vnější projevy chování, pozorovat mužeme gestikulaci, mimiku, řeč projev, vztah s jinými lidmi,, vztah k sobě, zacházení s věcmi, reakce člověka. Pro obbjektivní vyhodnocení jsou cenější pozorování 1)krátkodobé nebo dlouhodobé 2)náhodné-bezděčné, záměrné-systematické, 3)celkové nebo částečné, 4)individualní nebo skupinové. Pozorování sebe je introspekce. Rozhovor -nejpřirozenější psych.metoda a taky nejnáročnější. Učelem je dozvědět se něco o názorech, prožívání, cit.stavech, zálibách. Kontrolovaný rozhovor s vymezeným obsahem, je důležité vytvořit příjemné prostředí a uvolnění. Stanovuje kdy a jek se ptát, mnohé předem předpovídat na základě získaný. Typy rozhovorů-anamnesticý(to co už bylo), diagnostický, psychoterapeutický, pedagogický. Fáze rozhovoru 1)úvod-navození důvěry2)vzestupa a pokračování-od obecných otázek k obecnému 3)vrchol a rozuzlení-okdrytí problému 4)závěr-uvolnění uklidnění 5)záznam rozhovoru a vyhodnocení. Psychologický dotazník-obsahuje předem připravené a přesně stylizované otázky, které mohou byz založeny na rozlučném principu. Otázky:a)na prožívaní b)na chování c)na postoji a názoru d)na zájem a zálibu e)mínění o sobě. LABORATONÍ PŘIROZENÝ EXPERIMENT:určitý psych.jev lze záměrně vyvolat, opaakovat. Sociometrická metoda:používá se při zjišťování vzájemných vztahů v kolektivu, každý člen kolektivu volí nebo odmítá jiného člena. Rozbor výsledků lidské činnosti: kresba, písmo, ruční práce, literární práce, postoje, konflikty, dramatické zážitky. ŽIVOtopIS -PRÙBÌH DOSAVADNÍHO ŽIVOTA. Psychologické testy-výzkumná metoda vhozená mezi objektivní metody, zkoumáme jimi osobnostní nebo intelektové schopnosti.
Přidal: helmistr 26. 2. 2010
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 270
Zhlédnuto: 3833 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >sociologie politologie-úvod Základy společenských věd