< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Středověká filosofieNovověká filosofieZáklady společenských věd

Filosofie v období renesance

 • reakce na středověkou svázanost, nepružnost, orientace na člověka, ne na Boha, víra v člověka, v jeho rozum, možnosti, poznání, pozemský život
 • rozvoj střední vrstvy obyvatelstva – měšťanstvo, zámořské objevy, rozvoj obchodu, řemesel, důležitá vzdělanost, usiluje o harmonii – víra nemizí ze života, ale důraz je kladen na světský život

1) poznávání společnosti

 • představa ideálního státu (návaznost na antiku), poprvé – v Anglii

Thomas Moore (Morus)

 • spis „Utopie“ - ostrov s ideálním státním uspořádáním, největší zlo – soukromé vlastnictví, všichni pracují, 6 hodin denně, poté se věnují umění, vědě, upřednostňuje rolníky, největší dobro – zdraví, proti rozvoji techniky

Thomasso Campanella

 • spis „Sluneční stát“ - město obehnáno sedmi hradbami – symbolizují úroveň vzdělání, důraz na vzdělání a výchovu, deista – svět stvořen Bohem, nyní funguje podle pozemských zákonitostí

Niccolo Machiavelli

 • spis „Vladař“ - rady, jak se má panovník chovat pro získání udržení moci
 • necessitá – nutnost – hnací síla, přirozenost, potřebnost člověka – nutí člověka žít ve shodě s realitou, nepodléhat falešným představám, výsledek – různý
 • vladař by si měl nutnost uvědomovat, má jít s duchem doby – mění se, člověk se podle něho nemění, je v podstatě zlý
 • panovník nemusí zavrhovat násilí, správný způsob - provést zločiny najednou, pak s nimi přestat
 • špatný způsob - provádění zločinů později a opakovaně - vzbouření lidu, panovník může ztratit moc
 • na poddané se nelze spolehnout, krutosti může použít - po zvážení situace - nejlepší řešení, po krutosti - dobrodiní - ne najednou, nýbrž po dávkách, pokud se lid vzbouří, je pozdě na krutost
 • má očekávat od lidí to horší a připravit se na to, nebezpečnější skupinou jsou bohatí (menší skupina) - chtějí utiskovat, ohrožují panovníka, má své okolí obměňovat - proti spiknutí
 • důležité jsou válečnické zkušenosti (i obyčejný voják se může stát vladařem)
 • „Lidé se méně rozpakují uškodit tomu, koho milují, než tomu, koho se bojí“ - je lepší být obáván - bázeň mizí hůře než láska

2) poznávání přírody, světa

 • představitelé tohoto proudu nepopírají Boha - většinou jsou věřící (někteří i mniši)
 • polemizují o církevním výkladu Bible, pochybují o dogmatech - spor s církví, často jsou pronásledováni, musí se skrývat, odejít ze země, umírají mučednickou smrtí
 • důraz na vědecké poznávání přírody, jejich názory - velký vliv

Leonardo da Vinci

 • kladl důraz na poznání a jeho metody, věnoval se mnoha oblastem, předběhl svou dobu (používal například indukci a dedukci)
 • základ světa - pohyb, změny
 • důraz na praxi - technika, inženýrské projekty, konstrukce, anatomie (využití v sochařství)
 • krása ducha a těla - harmonie, soulad, člověk je součástí přírody

Paracelsus

 • zakladatel lékařské chemie, pokusy - alchymie

Mikuláš Kusánský

 • kardinál - kněží přestávají být ortodoxní, myšlenka - Země není středem vesmíru - kacířská
 • zájem o přírodní vědy, vznik a zánik věcí, panteismus - Bůh je přítomen ve všech věcech
 • princip tolerance myšlenek ostatních, pro reformy v církvi

Bernard Telésius

 • zkoumání přírody - máme vycházet z pozorování (ne z cizích teorií), deista (Bůh dále nezasahuje)

Mikoláš Koperník

 • Polsko, spis „O pohybu těles nebeských“ - heliocentrická teorie - revoluční (dříve geocentrická), Země se otáčí kolem své osy a obíhá kolem Slunce - v kruzích, spolu s dalšími planetami
 • pronásledován, odešel z Polska, cestoval po Evropě
 • vesmír je konečný, ohraničují ho stálice

Giordano Bruno

 • dominikánský mnich, spor s církví, opustil Itálii, po letech se vrátil - zatčen, 1600 - upálen jako kacíř
 • strávil půl roku v Praze, proti scholastice, šířil učení o pohybu světa
 • myšlenky humanismu, člověk nikdy nedosáhne absolutního poznání, ale učením se zdokonaluje - vytváří si životní názor, hodnoty, cíle
 • narozdíl od Koperníka - nebeská klenba je nekonečná

Johannes Kepler

 • spis „Nová astronomie“ - pohyby těles, 3 zákony
 • rozpracovával vědecké metody, ověřoval hypotézy

Galileo Galilei

 • sestavil dalekohled, podpořil mnohé teorie (např. Keplerovy), volný pád, setrvačnost - mechanika
 • spor s církví - zatčen, donucen k odvolání - nebyl upálen, známá věta: „A přece se točí!“Přidal: Aleinad 18. 12. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 613
Zhlédnuto: 4975 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Středověká filosofieNovověká filosofieZáklady společenských věd