Přemyslovci - přehled

Bořivoj I.- narozen asi 952, 972-boje s franky, sňatek s Ludmilou(z saského rodu-dnes Německo, přemíst. Z Levého Hradce(kostel sv.Klimenta) na Pražský hrad, kostel panny Marie
Spytihněv-nezletilý, Čechy spadaly pod Moravu, využil smrti Svatopluka a osamostatnil se , 895-v Řezně se podřídil Arnulfovi , tudíž se přiklonil k latinské vzdělanosti
Vratislav-manželka Drahomíra, syn Václav, kostel sv. Jiří, vláda-Drahomíra- nechala uškrtit
Na Tetíně Ludmilu
Václav-vyhnal Drahomíru na Budeč, velmi vzdělaný panovník, nucen platit saskému, Jindřichu I. tribut, kostel sv. Víta, 935-zavražděn Boleslavem I. Ve staré Boleslavi
BoleslavI.Ukrutný-zavraždil Václava-touha po moci, do roku 950-14-ti letá válka se Saskem-uznal svrch.Oty I.-spojenci a 955-bitva na Lechu-zastavila Maďary, dcera Dobrava-Měšek, Mlada-založila 1. benediktýnský klášter
Boleslav II.Pobožný-973-zřízení Praž.biskupství(975-Sas Thietmar), 995-vyvraždil Slavníkovce-v Libici(unikl pouze Soběbor a Vojtěch-zah.997 na misijní výpr.do Pruska), získal kontrolu nad Moravou, Slezskem, částí Slovenska, Krakovsko a Halič,
Boleslav III-ztratil Krakovsko, vykastroval Jaromíra, chtěl zabít Oldřicha-ten utekl do Bavorska, díky povstání Vršovců utekl i Boleslav III., Využil toho Polák Boleslav Chrabrý a dosadil na trůn Vladivoje
Vladivoj-dostal Čechy jako léno od Jindřicha II.,notorik-umřel na upití, poté opět Bol.Chrabrý-toho vyhnal Jindřich II, protože se mu nechtěl podřídit, na trůn Jaromír
Jaromír-převzal Čechy jako léno, 1012 byl svržen Oldřichem a byl oslepen
Oldřich-ač ženatý unesl pradlenu Boženu, vzal si ji až po smrti ženy, Měl s Boženou syna Břetislava, Císař Konrád II. Zbavil Oldřicha vlády a dosadil Jaromíra, Oldřich se vrátil Jaromíra oslepil a zemřel, Jaromír se vzdal vlády ve prospěch Břetislava I.(1003-1055)
BřetislavI.-,,Český Achilles,, byl nemanželský, tak by mu nedali významnou nevěstu, tak unesl ze Svinibrodského kláštera Jitku z bavorského rodu, měl s ní 5 synů, 1039 vpadl do Polska a odnesl si z Hnězdna ostatky sv.Vojtěcha a složil Hnězdenské dekrety-dodr.Vojtěchových zásad, Jindřich III.vpadl do Čech, nechtěl aby byl některý panovník příliš silný ale zastavila ho zemská brána u Pošumaví, pak se dostal až k Praze, Břetislava opustili velmožové a tak se musel Jindřichovi poddat a před smrtí vyhlásil seniorát.
Spytihněv II.-zrušil úděly(Znojemský, Brněnský olomoucký), vykašlal se na otcovy zásady a vystěhoval Němce z Čech
VratislavII.- vrátil se k otcovým zásadám, 1085-podpora Jindřicha IV.-zisk královské koruny, ale papež to neuznával, Česko, ale stejně zůstalo knížectvím, spory s bratrem Jaromírem, na Vyšehradě tedy založil novou kapitulu, ničím neomezenou, sídlo Vyšehrad, po smrti 1091-krize říše-porušení seniorátu
Konrád I. Brněnský, Břetislav II.,Bořivoj II.,Svatopluk, Vladislav I.,
SoběslavI.krize překonána(1025-1040)
VladislavII.-spojenec Fridricha Barbarossy
1158-královský titul, kodex Vyšehradský-
Bedřich, SoběslavII,KonrádII.Ota, Václav, Jindřich Břetislav, Vladislav Jindřich
PřemyslOtakarI.-1197-nástup-svárlivý, panovačný, schopný, získal dědičnou královskou korunu,1212-Zlatá bula sicilská
Václav I.
Přemysl Otakar II.
Václav II.
Václav III.Přidal: sheeni 20. 5. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 450
Zhlédnuto: 5313 krát