< Předchozí výpisek Zpět na výpis látek1.) Racionální studium textu, informatikaMluvnice

MATURITNÍ OKRUHY

1) Racionální studium textu, základy informatiky
2) Vývoj jazyka od praslovanštiny k češtině (hláskový a tvaroslovný vývoj)
3) Vývoj češtiny ve vztahu k vývoji společnosti
4) Čeština - jazyk národní
5) Slovenština ve srovnání s češtinou
6) Norma a kodifikace, kodifikační příručky, jazyková kultura
7) Zvuková stránka jazyka
8) Zásady spisovné výslovnosti
9) Grafická stránka jazyka
10) Typy slovníků
11) Tvoření slov
12) Slovní zásoba z hlediska stylistického
13) Slovo a jeho význam
14) Tvoření sousloví
15) Přejímání slov mezinárodních z cizích jazyků
16) Tvarosloví
17) Větné členy
18) Věty podle postoje mluvčího ke skutečnosti, věty kladné a záporné, věty podle členitosti
19) Zvláštnosti větného členění
20) Valenční syntax
21) Komunikační proces
22) Text a jeho výstavba
23) Funkční styly spisovného jazyka, subjektivní a objektivní slohotvorní činitelé, styl projevů mluvených a psaných
24) Styl prostě sdělovací a jeho útvary
25) Styl administrativní a jeho útvary
26) Vypravování
27) Popis, charakteristika
28) Styl odborný a jeho útvary
29) Styl publicistický a jeho útvary
30) Řečnické útvary

Přidal: Aleinad 3. 10. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 139
Zhlédnuto: 4871 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látek1.) Racionální studium textu, informatikaMluvnice