< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Vláda prvních Habsburků v Českém královstvíČeské stavovské povstáníDějepis

Nizozemská revoluce

•Habsburkové ovládali největší území na světě, Rusko totiž ještě nebylo tak velké
•V r.1556 se Habsburkové dohodli na rozdělení svého panství na dvě části, jedna část připadla středoevropským Habsburkům, zde vládl Ferdinand I., druhá část patří španělským Habsb., zde vládne Filip II. tehdy oni ovládali i Nizozemí (+ dnešní Belgie, Nizozemí a Lucembursko) - hosp. vyspělá země, projevy počátků industriální společnosti, Španělé se to Nizozemí snažili využít hlavně pro sebe
•Nizozemí se skládalo z více zemí - hospodářsky nejdůležitější byly Flandry, Brabantsko a Holandsko
•Španělé zde vypisovali mimořádné daně a to bez souhlasu místních sněmů
•Španělé pronásledovali Kalvinisty
•vznikla opozice, ta byla zpočátku umírněná, zformovala se v roce 1565, proti Španělům, patří sem drobná šlechta, měšťané, katolíci i kalvinisti, v čele stál nizozemský místodržitel Vilém Oranžský - chtěl se se Španěly dohodnout, ale neúspěšně, Filip odmítl.
1566 po neúspěchu umírněných se chopili iniciativy radikálové a vyrabovali katolické kostely => katolíci se postavili na stranu Španělů
•Proti povstalcům vyslali Španělé armádu, v jejím čele byl Fernando Alvaréz z Alby - opozici porazil. Přední radikálové byli popraveni, ale Vilémovi se podařilo uprchnout do Francie. Španělé zavedli v Nizozemí tvrdý režim, kdy byly zvýšeny daně a následují popravy méně důležitých bojovníků opozice.
•V 1568 zformoval Vilém ve Francii armádu a pokusil se o vpád do Nizozemí, ale to bylo neúspěšné, ale přesto reakcí na tento pokus v Nizozemí bylo povstání, Španělé začali povstalce nazývat gézové (žebráci)
•Povstání využil Vilém O., přidal se k gézům a v r.1572 dal dohromady loďstvo a vylodil se se svými lidmi u Brielle, úspěšně, v Nizozemí vypuklo celonárodní povstání
•K významným bojům dochází v 1572 o město Haarlem - dlouho obléháno Španělskou přesilou, poměr sil: 10 000 Španělů vojáků:4 000 obránců města/obyvatelů, nedostatek potravin. Španělé město dobyli a všechny obyvatelé města zlikvidovali.
•Gézové se snažili Španěly překonat tím, že protrhli hráze a zatopili poldry - území na pobřeží, pro Španělskou armádu se znesnadnily přesuny
•V 1579 se vůdci severních provincií se sešli v Utrechtu a vytvořili zde tzv. Utrechtskou unii, ale J Nizozemí (Flandry) zůstávají Španělům
•Později Habsburkové sesazeni z Nizozemského trůnu a Utrechtská unie se mění na Spojené Nizozemské provincie (nejdůl. Holandsko)
•V r.1609 bylo podepsáno příměří. Na J revoluce poražena, kalvinští podnikatelé začali odcházet na S => hosp. úpadek jihu
•Na S následuje prudký hosp. vzestup a vzniká tady už plně industriální společnost, hlavní politická síla jsou podnikatelé a je to 1.stát na světě, kde vládnou podnikatelé (Nizozemí)
•Důl. státní orgán na S jsou generální stavy, to je v podstatě parlament, který volí do čela státu místodržitele z Oranžského rodu
•Spory v Nizozemí byly předehrou 30 leté války
•Španělé uznali nezávislost Nizozemí až v r.1648 po 30 leté válce.Přidal: berry00000 22. 2. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 449
Zhlédnuto: 7744 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Vláda prvních Habsburků v Českém královstvíČeské stavovské povstáníDějepis