< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Čeština a jazyky příbuznéHláskoslovný a tvaroslovný vývoj češtinyMluvnice

Vývoj slovanských jazyků

Základní znaky praslovanštiny

  • jery – velmi krátké samohlásky; dochovaly se v ruštině (měkký a tvrdý znak – „ь“ a „ъ“)
  • nosovky (o a ê)
  • duál
  • 7 pádů při skloňování
  • kategorie slovesného vidu
  • 2 jednoduché časy – aorist a imperfektum
  • skupiny hlásek „or“, „ol“ (golva), „er“, „el“; „dj“, „tj“; „dl“, „tl“ (zůstaly jen v západoslovanských jazycích)

Staroslověnština

Zánik nebo náhrada jerů = vokalizace

Podle Havlíkova jerového pravidla - počítání od konce slova – liché jery zanikly, sudé se vokalizovaly na „e“ (sьnь -> sen; denь -> den)

Nosovka „o“ se mění na „u“

Změny v přízvuku

V praslovanštině se používal přízvuk volný a pohyblivý, v češtině a slovenštině se ustálil na první slabice.

Stahování samohlásek

Splynutí dvou samohlásek, mezi kterými bylo „j“, v jednu dlouhou. V ruštině tato změna neproběhla. (novaja -> nová; novoje -> nové; novuju -> novú -> novou; dělaješ -> děláš; uměješ -> umieš -> umíš)
Přidal: jenikkozak 18. 8. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 143
Zhlédnuto: 4357 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Čeština a jazyky příbuznéHláskoslovný a tvaroslovný vývoj češtinyMluvnice