Polsko

 • Hlavní město: Waršava
 • 310 000 km2
 • Počet obyvatel: 39 000 000
 • Přírodní podmínky:
  • Nížiny: Pobaltská nížina, Pomořanská jezerní plošina, Mazurská jezerní plošina, Mazovská nížina, Velkopolská jezerní plošina, Velkopolská nížina, Slezská nížina;
  • Malopolská vrchovina, Lublinská vrchovina, Karpatské podhůří, Západní a Východní Beskydy, Krkonoše, Tatry.
  • Řeky: Visla, Odra, Warta, Dunajec, San, Bug, Narew. Jezera: Mamry, Śniardwy
 • Sousední státy: Německo, Česká republika, Slovensko, Bělorusko, Ukrajina, Litva a Rusko.
 • Hospodářství:
  • Nerostné suroviny: černé uhlí (jih Polska), hnědé uhlí (střed), měď (Legnica), síra (polský jihovýchod), kamenná sůl, olovo, zinek, magnezit, kaolín
  • Energetika: převážně tepelné elektrárny
  • Průmysl: hutnictví, strojírenství (polský Fiat - Waršava), výroba lodí, Gdaňsk, Gdyňa, Štětín; chemický - výroba H2SO4, hnojiv; petrochemický průmysl - Plock (rafinerie); textilní
  • Pěstování: pšenice, ječmen, oves, žito, len,cukrová řepa, brambory, řepka, chmel, zelenina a ovoce
  • Chov: skot, prasata, ovce, včely
 • členění: 16 vojvodství
 • Města: Gdyňa, Gdyňsk, Štětín, Poznaň, Waršava, Krakow, Katowice, Opole, Czenstochova, Łódź, WrocławPřidal: jenikkozak 23. 3. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 150
Zhlédnuto: 5629 krát