Německo

 • Rozloha 357 000 km2
 • 82 milionů obyvatel
 • Státní zřízení: federace
 • Hlavní město: Berlín
 • Úřední jazyk: němčina
 • Přírodní podmínky:
  • Pobřeží: Ostrovy: Východofrijské, Severofrijské, ostrov Rujana; Kielský záliv, Lubecký záliv, Pomořanská zátoka
  • Pohoří: Schwarzwald, Švábský Jura, Harz, Bavorský les (nejvyšší hora Velký javor), Franský Jura, Smrčiny, Krušné hory, Franský les, Durynský les.
  • Řeky: Rýn, Dunaj, Labe, Odra, Wesera, Emže, Mohan, Neckar
 • Obyvatelstvo:
  • Nejvíce obyvatel žije v průmyslových oblastech – v Porúří a Porýní
  • Náboženství: katolíci a protestanti
 • Německo se dělí na 16 spolkových zemí:
  • Bádensko-Württembersko Stuttgart
  • Bavorsko (München)
  • Berlín
  • Braniborsko (Potsdam)
  • Brémy (Brémy)
  • Dolní Sasko (Hannover)
  • Durynsko (Erfurt)
  • Hamburk
  • Hessensko (Wiesbaden)
  • Meklenbursko - Přední Pomořansko (Schwerin)
  • Porýní - Falc (Mainz)
  • Sársko (Saarbrücken)
  • Sasko (Dresden)
  • Sasko-Anhaltsko (Magdeburg)
  • Severní Porýní - Vestfálsko (Düsseldorf)
  • Šlesvicko-Holštýnsko (Kiel)
 • Hospodářství:
  • Nerostné suroviny: černé uhlí, hnědé uhlí, draselná sůl (střed Německa), sůl kamenná (německý jih)
 • Města:
  • Dolní Sasko – strojírenský a chemický – Wolfsburg; Hamburg – námořní přístav, rafinérie;
  • Porýní – Falc, Hesensko – Frankfurt nad Mohanem – mezinárodní letiště;
  • Bavorsko – Mnichov – vysoké školy, historické město;
  • Berlín – chemický a strojírenský průmysl – firma Siemens;
  • Sasko – Drážďany, Lipsko – veletrhy;
  • Šlesvicko – Holštýnsko – přístav Kiel, Lübeck
 • Osobnosti: Albert Einstein, Wilhelm Conrad Röntgen, Heinrich Hertz, Gottlieb Daimler, Carl Benz Werner von Siemens, Johannes Gutenberg, Bach, BeethowenPřidal: jenikkozak 12. 3. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 203
Zhlédnuto: 4566 krát