Příslovce


a) přípona -ly
 • happy - happily
 • heavy - heavily
 • easy - easily
 • terrible - terribly
b) stejný tvar příslovce a přídavného jména
 • early - časný, časně
 • daily - denní, denně
 • weekly - týdenní, týdně
 • monthly - měsíční, měsíčně
 • fast - rychlý, rychle
 • straight - přímý, přímo
 • long - dlouhý, dlouho
c) přípony - ly mění význam
 • hard (tvrdý, tvrdě) - hardly (sotva)
 • high (vysoký, vysoko) - highly (vysoce)
 • near (blízký, blízko) - nearly (téměř)
 • late (pozdní, pozdě) - lately (nedávno)
d) ostatní příslovce
 • here - zde
 • there - tam
 • inside - uvnitř
 • outside - venku, vně
 • already - už
 • always - vždy
 • often - často
 • sometimes - někdy
 • seldom - zřídkakdy
 • rarely - málokdy
 • never - nikdy
 • still - stále, ještě
 • soon - brzy
 • occassionally - příležitostně
 • eventually - nakonec
 • finally - nakonec, konečně
 • actually - vlastně
 • almost - téměř
 • perhaps - snad
 • enough - dost
 • even - dokonce
 • just - právě
 • rather - poněkud (negativní)
 • fairly - poněkud (pozitivní)
 • pretty - dosti
 • absolutely - naprosto
 • completely - úplně
 • so - takPřidal: Aleinad 31. 1. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 173
Zhlédnuto: 3414 krát