František Halas

 • poezie 30. let - pro 20. léta byly typické programové skupiny – umělecky vyhraněné manifesty a programy
 • ve 30. letech – volnější umělecká skupiny, více se projevovaly básnické individuality

František Halas (1901 – 1949)

 • narodil se v Brně, pocházel z proletářské rodiny
 • neměl možnost studovat, vyučil se knihkupcem
 • počátkem 20. let publikoval v komunistických časopisech
 • ve 2. polovině 20. stol. se stal redaktorem pražského nakladatelství Orbis
 • v době okupace pracoval v ilegalitě, po roce 1945 pracoval na ministerstvu informací
první období tvorby – 1. polovina 30. let
 • zážitky z války, vzpomínky na matčinu smrt, tragično, pesimismus
 • sbírka „Kohout plaší smrt“ (1930) - motivy smrti, samoty, úzkosti, verše jsou nemelodické, přerývané
 • sbírky „Tvář“, „Hořec“ - následující sbírky jsou melodičtější, snaží se zbavit pocitů úzkosti
 • básnická skladba „Staré ženy“ - pět částí, autor v nich metaforicky oslovuje části ženského těla – oči, vlasy, ruce, klín a tvář, zobrazuje osud žen na konci života, jejich vnitřní prázdnotu, opuštěnost, pominula jejich krása
 • porovnání se stejnojmennou básní Karla Maška – optimističtějí, hovoří o starých, chudých ženách, jsou smutné, osamělé, autor je oslovuje, má k nim kladný vztah
 • porovnání s básní „Staří dělníci“ od S. K. Neumanna (ze sbírky Sonáta horizontálního života) – oslavuje dělníky, jsou staří, ale mají ještě dost síly na každodenní povinnosti, nejsou sami, mají vnoučata, nepodléhají pasivitě
druhé období tvorby – 2. pol. 30. let a doba okupace
 • sbírka „Dokořán“ - reaguje na španělskou občanskou válku, Španělsko navštívil
 • sbírka „Torzo naděje“ - doba Mnichova, báseň „Praze“ - výzva k boji s fašismem, vyzdvihuje husitskou a svatováclavskou tradici, báseň „Mobilizace“ - vojáci odcházejí na hranice, potom musí ustoupit – smutná atmosféra, bezmoc, závěru – verše z básně Jana Nerudy „Jen dál“, báseň „Zpěv úzkosti“
třetí období tvorby – 40. léta
 • sbírka „Naše paní Božena Němcová“ - vydána ke 120. výročí jejího narození
 • sbírka „Ladění“ - prosté verše, podoba dětských říkanek, melodickéPřidal: Aleinad 30. 1. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 284
Zhlédnuto: 7769 krát