< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Upevnění moci ruských bolševikůČeskoslovensko ve 20. letech 20. stoletíDějepis

Mezinárodní politika ve 20. letech 20. století


hospodářství
 • po překonání hospodářské krize - období prosperity
 • 1922 – jako první překonaly USA
 • faktory – státy splácí půjčky, USA vyvážejí kvalitní zboží, rozsáhlý vnitřní trh, hospodářsky nejvyspělejší stát světa
 • 1929 – v USA se realizuje 44 % veškeré průmyslové výroby
 • Evropa překonala krizi později - v roce 1925
 • příčiny zpoždění
  • Evropa je poznamenaná válkou, politické spory
  • po překonání krize je i v Evropě hospodářský vzestup
  • hospodářský rozvoj je nerovnoměrný, země jako celek krizi překonala, ale v určitých oblastech měla krize dopady – toho využívali političtí extrémisté
vztah k Německu
 • dvě koncepce
 • 1) francouzská koncepce – potřebovali slabé Německo, obávali se jeho konkurence
 • 2) anglo-americká koncepce – Německo se musí stát rovnoprávným státem, má tvořit přirozenou protiváhu k ostatním velmocím
 • zvítězila anglo-americká koncepce
 • 1924 – americký finančník Charles Dawes – přichází s plánem, jak pomoci Německu – Dawesův plán
 • v Německu – hyperinflace, velké hospodářské problémy, další úpadek není v ničím zájmu
 • Dawesův plán – úprava reparací Německa, má být poskytnutý úvěr na ozdravení ekonomiky, součástí plánu – mezinárodní kontrola nad německými železnicemi a říšskou bankou
 • mezinárodní kontrola měla Německu pomoci překonat hyperinflaci – podařilo se
 • součást plánu – ukončení francouzské okupace Porúří
 • hospodářství je na vzestupu – Německo začíná posilovat své mezinárodní postavení
 • uzavřelo smluvu se SSSR o přátelství a neutralitě
 • Německo bylo přijato do Společnosti národů
 • 1929 – další plán na pomoc Německu – americký politik Owen Young, vzniká Youngův plán – navazuje na Dawesův, obsahuje myšlenku prodlužit Německu splácení reparací do roku 1988, ukončení mezinárodní kontroly německých železnic a říšské banky, odchod cizích vojsk z Porýní (1930)
 • německé hospodářství bylo příliš závislé na zahraničních partnerech, hospodářská stabilita byla křehká
nárůst extrémistických sil
 • 1924 – neúspěšný pokus o komunistický převrat v Estonsku – vystoupili aktivně proti komunistům místní fašisté, ovládli zemi, zachránili ji před komunisty, ale končí tu demokracie – první země, kde proběhl tento děj
 • 1925 – Mussolini v Itálii likvidoval opozici, opoziční strany byly zakázány, jejich vůdci uvězněni
 • získal neomezenou moc
 • brzy po neúspěšném puči se v Německu aktivizují nacisté, Hitler v roce 1924 propuštěn z vězení předčasně za dobré chování
 • obnovuje se aktivita Nacionálně-socialistická německá strana dělnická – NSDAP, brzy po propuštění zakládá jednotky Schutzstaffel – SS – jednotky sloužící jako ochrana schůzí NSDAP, Hitlerova osobní ochranka, nacisté zatím nebyli v Německu významnou silou
 • 1926 – státní převrat v Polsku, Polsko je ohrožováno komunisty, státní převrat provedl Josef Pilsudski – zavedl svou vlastní diktaturu
 • podobný vývoj – v roce 1929 v Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, král Alexandr I. Provedl státní převrat, zavedl zde královskou diktaturu, země je přejmenována na Jugoslávii
 • král rozpustil parlament a omezil demokratické svobody
pokusy o zajištění míru a stability
 • v roce 1925 – mezinárodní konference v Locarnu, účastníci – Německo,Francie, Belgie, státy Beneluxu, dohodli se na podpisu Rýnského paktu – Německo uznávalo své západní hranice
 • Německo odmítlo podobnou smlouvu o hranicích na východě, tím je ohroženo Rakousko, Polsko, Československo
 • Francie kvůli stabilitě uzavřela spojenecké smlouvy s Československem a Polskem – smlouvy o pomoci v případě napadení Německem
 • 1928 – v Paříži se setkali ministři zahraničí Francie a USA – Aristide Briand, Frank Kellog – podepsali Briandkellogův pakt
 • státy, které podepíší pakt – zřeknou se síly ve vzájemných vztazích, podepsalo mnoho zemí – Československo, nebyly stanoveny sankce za jeho porušení, pakt Evropu před válkou nezachránilPřidal: Aleinad 27. 1. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 498
Zhlédnuto: 4755 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Upevnění moci ruských bolševikůČeskoslovensko ve 20. letech 20. stoletíDějepis