Starověká Indie

21. listopadu 2006

-    na řekách Indus a Ganga vznikají typické říční civilizace, mají závlahové zemědělství (asi od Mezopotámců), od sebe odděleny terénem => dlouho nemohl vzniknout jednotný stát
-    hlavním zdrojem obživy je zemědělství, hlavně pěstování rýže, začíná se pěstovat i bavlna, sloni využíváni na těžké práce v lesích, zpracovávání kovů na velmi dobré úrovni

        Harappská kultura
-    podle města Harappy, centrum i ve městě Mohendžodáry, vzniká v 24. století BC
-    všechna města stejně stavěná - i několikaposchoďové domy bez ozdob s navzájem kolmými ulicemi, kanalizace, vodovod, veřejné lázně, jejich písmo dosud nebylo rozluštěno
-    v 17. století BC začíná úpadek, asi kvůli příchodu árijských kmenů

        Védské období
-    13. - 7. století BC, literatura véd je hlavním zdrojem informací
-    árijci neměli jednotný stát, v čele každého státu byl rádža, ostatními rádži uctívaný se nazýval maháradža, o moc se dělí s lidovým sněmem
-    lidé byli v kastách, to podporuje náboženství - bráhmanismus (starý hinduismus), v nejnižší kastě byli šúdrové - zřejmě potomci původních Indů, každý se narodil v určité kastě a po celý život v ní byl, manželství jenom s člověkem ze stejné kasty, v příštím životě se pak přešlo do jiné kasty (podle chování), bozi Bráhman, Šiva, Višnu či Ganéša

        Rané historické období
-    7. - 4. století BC, postupná centralizace
-    Magadská říše - v povodí Gangy, časté výboje, položeny základy sjednocení celé Indie, kontakty s Peršany a Řeky, největší rozmach na přelomu 6. a 5. století BC za vlády Bimbisára
-    koncem 4. století BC vzniká v severozápadní Indii Maurijská říše, mezi oběma říšemi válka, maurijský panovník Čandragupta I. vytvořil první centralizovaný stát (v 3. století BC)

-    polyteistické náboženství, přesné návody na donucení bohů pomáhat člověku, na přelomu 6. a 5. století BC kritizováno učení o kastách
-    Siddhartha Cautáma = Buddha („probuzený“), tvrdil, že člověk nemá usilovat o převtělování, ale o rozpuštění duše ve stavu věčné blaženosti (nirvána), chudým se to líbilo
-    Vardhámána Mahávíra = Džina („vítěz“), důraz na nenásilný způsob života
-    bohatá sútrová literatura - informace o způsobu tehdejšího života, vytvořili 10 číslic, které převzali Arabové (a pak i my)
Přidal: developer 22. 11. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 340
Zhlédnuto: 5438 krát