< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Židé ve starověkuStarověká IndieDějepis

Perská říše

16. listopadu 2006

-    původ Peršanů nejasný, první zmínka z 9. století BC od Asyřanů (Peršané jim platili daně), 10 kmenů - 6 se živilo zemědělstvím, 4 kočovnictvím a pastevectvím
-    nejvýznamnější kmen Pasargadů, v čele rod Háchámání (Achajmenovci), rozšířili své území, zakládají hlavní město Parša (Persepolis)
-    říše postupně dělena na provincie - satrapeje, v čele satrapa (civilní správa) a vojenský velitel, oba královi zástupci, vládce měl agenty - „oči a uši královi“, kontrolovali správu
-    nerovnoměrný hospodářský vývoj, na východě převažují zemědělci, na západě řemeslníci a obchodníci
-    ve 2. polovině 6. století BC se Peršané osamostatnili z nadvlády Médů - Kýrós Veliký - stabilizoval stát, začal výboje do Lýdie a Babylonu, polosamostatné celky, které mu platili daně, obratný politik, národnostně i nábožensky tolerantní
-    nástupce syn Kambýs, roku 525 BC - bitva u Palusýa, dobil Egypt, krutovládce, zemřel za nejasných okolností
-    boj o moc, šlechta dosadila na trůn Dareia I., obnovena stabilita země, za jeho vlády největší územní rozmach, hospodářský a kulturní rozkvět, chyba - neúspěšná válka proti Řecku
-    nástupce Xerxes I., pokračují řecko-perské války, poražen, byl nábožensky netolerantní, šlechta zorganizovala spiknutí, roku 465 BC zabit
-    boj o moc, úpadek panovnické autority, vraždy v královské rodině, využili toho Řekové - loupeživé výpravy do Persie, roku 334 BC začínají Řekové tažení do Persie (Alexandr Makedonský), Dareia III. poražen v několika bitvách, ustupoval, vlastní šlechta ho pak zabila, Persii ovládlo Řecko
-    v Persii bylo polyteistické náboženství, převážně přírodní božstva, uctívali zemřelé předky, nejvyšší bůh Auramazda, vzniká zde filozofie - Zarathušta tvrdil, že svět je z neustálého boje dobra a zla, a že člověk má podporovat dobro, které vždy musí zvítězit
-    perská kultura ovlivněna Egyptem, Mezopotámií a Řeckem (např. převzali klínové písmo), stavěli přepychové paláce s rozsáhlými zahradami, byli vyspělí
Přidal: developer 25. 11. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 291
Zhlédnuto: 5633 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Židé ve starověkuStarověká IndieDějepis